Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Opgaver og organisation 
 

Mål- og resultatplaner 

Rammerne for Beredskabsstyrelsens virksomhed er fastsat i resultatkontrakter, der indgås med Forsvarsministeriet på årsbasis. Kontrakten fastlægger de mål, som Beredskabsstyrelsen skal nå i løbet af året, og de resultatkrav, der skal være opfyldt, for at målene er nået.

Udmøntning af engangsvederlag til direktøren
Engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede resultater opnået i 2018 – herunder vurderingen i forhold til de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntning til vederlag for resultater opnået i 2018 udgør 85.000 kr.

Se nuværende og tidligere resultatkontrakter til højre på siden.

Sidst opdateret 27-08-2019 - kl. 13:38