Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Opgaver og organisation 
 

Mission, vision og værdier 

Mission og vision
Beredskabsstyrelsen arbejder inden for den mission og vision, som gælder for hele Forsvarsministeriets koncern. Mission og vision definerer den fælles overordnede opgave og formål. Den definerer ministerområdets fællestræk, sætter de overordnede pejlemærker for vores udvikling og udgør dermed den fælles fortælling om, hvordan Forsvarsministeriet og dets myndigheder agerer som et samlet hele.

Ministerområdets fælles mission:

 • Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.

 
Ministerområdets fælles vision:

 • Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over
 • Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner
 • Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde

Med afsæt i mission og vision udarbejdes en ”Mål og resultatplan” for hver styrelse. Mål og resultatplanerne indeholder:

 • Et strategisk målbillede udarbejdet i dialog mellem styrelsen og departementet
 • Målbilledets nedbrydning til konkrete mål

 

 

Mål og resultatplanen bliver derefter styrende for styrelsernes drift og udvikling og implementeres efter styrelseschefens direktiv.

Beredskabsstyrelsen værdier

 • Handlekraft
  Vi tager ansvar for vores opgaver. Vi er parate til at løse dem hurtigt og sikkert. Vi forsøger hele tiden at udvikle os, så vi også kan håndtere fremtidens udfordringer.
 • Engagement
  Vi er bevidste om, at vi løser opgaver, der er vigtige, og som vi kan være stolte af. Det er vigtigt for os, at Beredskabsstyrelsen er en arbejdsplads, hvor vi alle trives, og hvor vi har fokus på arbejdsglæde og motivation. Vi er alle engageret i at sikre løsningen af styrelsens opgaver.
 • Samarbejde
  Vi respekterer hinandens forskellige roller og faglighed. Vi deler viden og yder service. Vi lægger vægt på en åben dialog og søger fælles løsninger på fælles udfordringer både internt i styrelsen og eksternt i forhold til de øvrige aktører på beredskabsområdet.
 • Troværdighed
  Vi løser vores opgaver med en høj grad af kvalitet og professionalisme. Det vi gør, er i overensstemmelse med det, vi siger. Vi handler på en måde, som skaber tillid, såvel til den enkelte som til styrelsen
Sidst opdateret 23-10-2019 - kl. 15:19

Kontakt