Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Opgaver og organisation 
 

Mission, vision og værdier 

Mission

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes.


Vision

 • Vi redder liv og miljø
  Vi vil være en ledende aktør i samfundets beredskab, nationalt og internationalt - samfundets garant for et robust beredskab ved de store, komplekse og usædvanlige hændelser.
 • Vi er drivkraft for udvikling af beredskabet
  Vi vil være en drivkraft for udvikling af beredskabet. Vi vil styrke sammenhængen mellem det forebyggende og det afhjælpende beredskab og sikre, at de beredskabsfaglige uddannelser matcher fremtidens udfordringer. Vi vil inspirere de andre beredskabsaktører til at udvikle deres beredskab.
 • Vi sætter beredskab på dagsordenen
  Vi vil sikre, at danske myndigheder og borgere er informeret om beredskabet og engageret i forebyggelse. Vi vil engagere borgerne i beredskabet, så de bliver mere selvhjulpne under kriser. Vi vil have et sammenhængende og samarbejdende beredskab. Vi vil have overblik.

Værdier

 • Handlekraft
  Vi tager ansvar for vores opgaver. Vi er parate til at løse dem hurtigt og sikkert. Vi forsøger hele tiden at udvikle os, så vi også kan håndtere fremtidens udfordringer.
 • Engagement
  Vi er bevidste om, at vi løser opgaver, der er vigtige, og som vi kan være stolte af. Det er vigtigt for os, at Beredskabsstyrelsen er en arbejdsplads, hvor vi alle trives, og hvor vi har fokus på arbejdsglæde og motivation. Vi er alle engageret i at sikre løsningen af styrelsens opgaver.
 • Samarbejde
  Vi respekterer hinandens forskellige roller og faglighed. Vi deler viden og yder service. Vi lægger vægt på en åben dialog og søger fælles løsninger på fælles udfordringer både internt i styrelsen og eksternt i forhold til de øvrige aktører på beredskabsområdet.
 • Troværdighed.
  Vi løser vores opgaver med en høj grad af kvalitet og professionalisme. Det vi gør, er i overensstemmelse med det, vi siger. Vi handler på en måde, som skaber tillid, såvel til den enkelte som til styrelsen.
Sidst opdateret 05-12-2016 - kl. 09:20