Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Opgaver og organisation 
 

Enheder 


Oversigt over Beredskabsstyrelsens enheder og en kort beskrivelse af deres opgaver. Enhederne er fysisk placeret i styrelsens hovedkvarter i Birkerød, bortset fra Kemisk Beredskab i København.


 

Direktion


Direktionen består af direktøren og tre divisionschefer.
Direktionens kontaktoplysninger, ansvarsområder mv. (åbner i nyt vindue)Ledelsessekretariat


 • Generel direktionsbetjening
 • Departementsbetjening, bl.a. koordination af styrelsens bidrag til besvarelser af folketingsspørgsmål, input til lovforslag og øvrig ministerbetjening.
 • Sager vedrørende Beredskabsstyrelsens organisation og strategiske styringsgrundlag, bl.a. koordination af styrelsens bidrag til politiske aftaler, herunder forligsforberedelse og forligsopfølgning.

 

Kontakt: lesek@brs.dk


Krisekommunikation

 

 • Beredskabsstyrelsens presse- og kommunikationsaktiviteter
 • Krisekommunikation til borgerne ved større ulykker og katastrofer
 • Udvikling af samfundets samlede kommunikationsberedskab, herunder rådgivning og vejledning af myndigheder, virksomheder og borgere om risiko- og krisekommunikation

 

Kontakt: kom@brs.dk


Brandforebyggelse

 

 • Fastsættelse af regler for brand- og eksplosionsfarlige virksomheder og oplag, herunder rådgivning om reglerne.
 • Sagsbehandling og rådgivning om sikkerhed ifm. vejtransport af farlige stoffer.
 • Udvikling og formidling af reglerne for brandsyn og reglerne for brandværnsforanstaltninger på visse områder.
 • Tilsyn – overordnet sektortilsynsopgaver inden for beredskabslovens kapitel 7.

 

Kontakt: bfo@brs.dk


Kommune og Borger

 

 • Tilsyn med og rådgivning af kommunernes redningsberedskab, herunder med dimensionering, organisation m.v.
 • Retningslinjer for indsatsledelse (REFIL)
 • Den borgernære forebyggelsesindsats og en række opgaver på frivilligområdet

 

Kontakt: kob@brs.dk


Krisestyring

 

 • Videreudvikling af det nationale krisestyringssystem, bl.a. den nationale krisestyringsøvelse, KRISØV.
 • Analyse af risici, tendenser og krisestyringskapacitet – overblik over udvikling og udfordringer ift.  større beredskabshændelser
 • Udvikling, undervisning og rådgivning ift. metoder vedr. planlægning og krisestyring
 • Gennemgang af statslige myndigheders generelle beredskabsplaner

 

Kontakt: kri@brs.dk


Strategisk uddannelse og pædagogik

 

 • Uddannelse og øvelse, herunder udarbejdelse af uddannelsesbestemmelser og uddannelsesplaner
 • Ledelse, udvikling og administration af Beredskabsstyrelsens samlede kursusvirksomhed
 • Internationale kursusaktiviteter, informations- og undervisningsmateriale.

 

Kontakt: udd@brs.dk


Nationalt Beredskab

 

 • Koordination af det statslige redningsberedskabs operative opgaver på det nationale område, herunder ledelse af større nationale indsatser og deltagelse i den nationale operative stab
 • Udvikling og anskaffelse af materiel og køretøjer til det statslige redningsberedskab, herunder indgåelse af rammeaftaler mv. også for det kommunale redningsberedskab
 • Beredskabsstyrelsens centrale vagtfunktion, herunder funktionen som nationalt kontaktpunkt
 • Radiokommunikation og ledelsesstøtte, herunder drift og udvikling af SINE i Beredskabsstyrelsen

 

Kontakt: nbr@brs.dk


Internationalt Beredskab

 

 • International operativ indsats og kapacitetsudvikling på det humanitære område, herunder operativ og logistisk støtte m.m. til de internationale humanitære organisationer.
 • Myndighedsopgaver i relation til international strategi på beredskabsområdet, herunder faglig koordination af dansk deltagelse i internationalt beredskabssamarbejde vedr. Danmarks engagement i EU, FN, NATO, Norden og Østersørådet mv. samt Færøerne og Grønland

 

Kontakt: ibr@brs.dk


Nukleart Beredskab

 

 • Operativt måleberedskab, bl.a. kontinuerlig måling af strålingsniveauer i Danmark og Grønland
 • Koordination af det nationale nukleare beredskab, bl.a. udgivelse og revision af den nukleare beredskabsplan
 • Beslutningsstøttesystemer, bl.a. beregning af spredningsprognoser
 • Tilsyn og sikkerhedskontrol

 

Kontakt: nuc@brs.dk


Kemisk Beredskab

 • Rådgivning, formidling og undervisning af såvel de kommunale og statslige redningsberedskaber som offentlige myndigheder og virksomheder m.fl. om farlige stoffer (døgnvagt)
 • Udvikling og opretholdelse af det operative CBRNE-beredskab med kapaciteter til sporing, prøvetagning og foreløbig kemisk identifikation på skadessteder og gerningssteder
 • Udvikling og opretholdelse af det operative laboratorieberedskab med kapaciteter til kemisk analyse af ukendte stoffer med fokus på endelig identifikation ved anvendelse af to uafhængige analysemetoder.

 

Kontakt: kemi@brs.dk


Viden og Analyse

 

 • Drift og udvikling af Redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem (ODIN)
 • Indhenter statistik og dokumentation fra andre myndigheder m.fl. med betydning for beredskabet og redningsberedskabets indsatser og forebyggende tiltag
 • Udarbejdelse af analyser af muligheder og generelle udviklingstrends på tværs af styrelsens fagområder eller for at understøtte redningsberedskabets praksisudvikling og styrelsens strategiske beslutninger
 • Følger udviklingen i det samlede redningsberedskab bl.a. gennem publikation af temaanalyser og kvartalsrapporter samt udvikler styrelsens eksterne samarbejde med forskningsinstitutioner

 

Kontakt: via@brs.dk


Sikkerhed og Drift

 

 • Koordination af styrelsens informationssikkerhed
 • Implementering og udvikling af digitaliseringsstrategien samt opfølgning herpå. 
 • Udvikling og drift af teknologiske platforme, herunder sirenevarslingssystemet, udvikling og administration af KESDH-system mv.
 • Varetagelse af udbudsopgaver ifm. indkøb
 • Opgaver i forbindelse med styrelsens bygge- og anlægsvirksomhed, herunder energi og miljø
 • Arbejdsmiljø

 

Kontakt: sid@brs.dk

Sidst opdateret 19-12-2019 - kl. 14:18

Hovedadresse

Beredskabsstyrelsen
Datavej 16
3460 Birkerød
Telefon: 45 90 60 00
E-post: brs@brs.dk
Fax: 45 90 60 60
CVR: 52990319
EAN: 5798000201705