Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Opgaver og organisation 
 

Lovgrundlag 

Gældende regler inden for Beredskabsstyrelsens ressort findes på retsinformation.dk under Forsvarsministeriets område. Særligt henvises til tre love, som Beredskabsstyrelsen forvalter sager i forhold til:
 


Beredskabsloven

Rammerne for redningsberedskabets virke er fastlagt i beredskabsloven. Redningsberedskabet omfatter det statslige redningsberedskab, som varetages af Beredskabsstyrelsen – og det kommunale redningsberedskab, også kaldet brandvæsenet.
 
Beredskabsloven er den centrale lov for Beredskabsstyrelsens virke.

Ifølge lovens indledende bestemmelser skal redningsberedskabet, og dermed også Beredskabsstyrelsen, forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. Forsvarsministeren kan derudover bestemme, at redningsberedskabet skal indsættes i udlandet i tilfælde af katastrofer.

Beskyttelsesrumsloven og atomanlægsloven
Beskyttelsesrumsloven og atomanlægsloven angår mest andre myndigheder, men har også indvirkning på Beredskabsstyrelsens virke. Beskyttelsesrumsloven fastlægger rammer for vedligeholdelse, klargøring og drift af beskyttelsesrum, mens atomanlægsloven angiver reglerne for bl.a. nukleare reaktoranlæg, anlæg til deponering af radioaktivt affald og transport af nukleart brændsel.

Sidst opdateret 02-07-2020 - kl. 14:08