Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Opgaver og organisation 
 

Lovgrundlag 

Beredskabsstyrelsen forvalter sager i forhold til tre love:
 


Beredskabsloven

Rammerne for redningsberedskabets virke er fastlagt i beredskabsloven. Redningsberedskabet omfatter det statslige redningsberedskab, som varetages af Beredskabsstyrelsen – og det kommunale redningsberedskab, også kaldet brandvæsenet.
 
Beredskabsloven er den centrale lov for Beredskabsstyrelsens virke.

Ifølge lovens indledende bestemmelser skal redningsberedskabet, og dermed også Beredskabsstyrelsen, forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. Forsvarsministeren kan derudover bestemme, at redningsberedskabet skal indsættes i udlandet i tilfælde af katastrofer.

Beskyttelsesrumsloven og atomanlægsloven
Beskyttelsesrumsloven og atomanlægsloven angår mest andre myndigheder, men har også indvirkning på Beredskabsstyrelsens virke. Beskyttelsesrumsloven fastlægger rammer for vedligeholdelse, klargøring og drift af beskyttelsesrum, mens atomanlægsloven angiver reglerne for bl.a. nukleare reaktoranlæg, anlæg til deponering af radioaktivt affald og transport af nukleart brændsel.

Bekendtgørelser og cirkulærer
I medfør af de tre love er der udstedt en række bekendtgørelser. Herunder findes en liste over


samt tidligere lovgivning på disse områder. De pågældende administrative retsforskrifter er linket til Retsinformation, medmindre andet er anført. Herudover indeholder oversigten enkelte bekendtgørelser af beredskabsfaglig relevans fastsat i medfør af anden lovgivning.

Bekendtgørelser mv. fastsat i medfør af beredskabsloven


Cirkulærer 


Vejledninger 


Bekendtgørelser
mv. fastsat i medfør af beskyttelsesrumslovenAnordninger


Reglementer


Bekendtgørelser mv. fastsat i medfør af atomanlægsloven


 

Sidst opdateret 07-04-2017 - kl. 11:29