Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Opgaver og organisation 
 

Årsrapporter 

Beredskabsstyrelsens årsrapporter indeholder en kort beretning om styrelsens virksomhed i et givent år. Derudover indeholder den en beskrivelse af de faglige resultater og af styrelsens økonomi og regnskab for året.
 
Beredskabsstyrelsens seneste årsrapport findes til højre på siden.

Årsrapporter fra tidligere år findes under hjemmesidens videnbank under publikationer.

Du kan få hjælp til at læse en statslig årsrapport ved at læse Økonomistyrelsens vejledning

Rigsrevision

Beredskabsstyrelsen er, som alle andre Styrelser, underlagt Rigsrevisionsloven. Det betyder, at rigsrevisionen holder øje med, at alle offentligt finansierede aktiviteter bliver revideret efter de principper, der gælder for den offentlige revision. Revisorne efterprøver også, om forvaltningen af midlerne og driften af de offentlige virksomheder er så effektiv som muligt.

Læs mere fra Rigsrevisionen på Rigsrevisionen hjemmeside:

www.Rigsrevisionen.dk

Sidst opdateret 22-10-2019 - kl. 11:50