Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Databeskyttelse (DPO)

Indholdsområde

 
Kontakt 
 

Databeskyttelse (DPO) 

På denne side kan du læse mere om databeskyttelse i Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsens dataansvar
Beredskabsstyrelsen er dataansvarlig for de personoplysninger som Beredskabsstyrelsen behandler om ansatte, frivillige, værnepligtige, borgere mv.

Beredskabsstyrelsens behandling af persondata
Beredskabsstyrelsen behandler personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Personoplysningerne anvendes i forbindelse med den konkrete sagsbehandling eller henvendelse samt til forskning og statistik.

Oplysningerne kan blive delt med andre myndigheder inden for Forsvarsministeriets område samt blive behandlet i it-systemer, der er fælles mellem flere forskellige myndigheder på Forsvarsministeriets område, og hvor der er fælles dataansvar mellem myndighederne.

Dine rettigheder
Når Beredskabsstyrelsen behandler dine personoplysninger har du som registreret følgende rettigheder:

  • Retten til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig
  • Retten til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger  
  • I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
  • I visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Beredskabsstyrelsens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
  • I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, herunder hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet
  • Klage til Datatilsynet over behandlingen af dine oplysninger

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Ved anmodninger om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænset handling eller indsigelse, skal dette sendes til Beredskabsstyrelsen via følgende kontaktinfo

Beredskabsstyrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Beredskabsstyrelsens databeskyttelsesrådgiver hedder Christina Jersild Carstensen og kan kontaktes på tlf. 4590 6423 eller via mail: 

Christina Jersild Carstensen, cand. jur.
E-mail: 
BRS-KTP-DPO@BRS.FIIN.DK

Tlf.: 4590 6423Via databeskyttelsesrådgiveren kan du søge rådgivning om dine rettigheder i forhold til Beredskabsstyrelsens behandling af personoplysninger.
Sidst opdateret 18-12-2019 - kl. 12:45