Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Oversergent til stabsafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland


Oversergent til stabsafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland

Er du en erfaren, organiseret og dynamisk befalingsmand med lysten til at arbejde med personeladministration, så har vi måske et spændende job til dig.
Om os
Beredskabsstyrelsen Sjælland er en dynamisk organisation med en hurtigt skiftende hverdag, hvor du bliver en del af et engageret og kompetent kollegateam, der lægger stor vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen.

Beredskabsstyrelsen Sjælland opretholder et døgnberedskab på Sjælland samt uddanner årligt ca. 125 værnepligtige til redningsspecialister. Beredskabsstyrelsen Sjælland huser Logistikcenter Auto, et specialværksted for modtagelse af køretøjer til Beredskabsstyrelsen. Herudover har Beredskabsstyrelsen Sjælland specialviden omkring droneberedskabet samt kommunikationsmidler.

Beredskabsstyrelsen Sjælland gennemfører endvidere en lang række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab, inkl. rådgivning og uddannelse af eksterne samarbejdspartnere i beredskabsfaglige emner.
Om stillingen
Du vil få en stilling i et spændende miljø og fagfællesskab, hvor du kan få lov at arbejde med meget selvstændige administrative opgaver, og samtidig få stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dit daglige arbejde.

Du bliver en del af et team på syv medarbejdere, der ledes af en stabschef. I stabsafdelingen løser vi mange komplekse og forskelligartede opgaver, og du vil få ansvaret for såvel sekretariatsopgaver, som personeladministration. Du vil få hovedopgaver indenfor tidsadministration og vagtplanlægning for alle niveauer ved beredskabscenteret. Ligesom du vil blive ansvarlig for administrationen ved planlægning af uddannelse og seminarer for frivillige, samt reserve befalingsmænd. Du vil også løse sekretæropgaver i forbindelse med planlægning af diverse mødefora ved afdelingen. Stillingens indhold vil blive endeligt defineret ud fra dine kompetencer.

Du vil eventuelt kunne indgå i den døgnbaserede udrykningsvagt - som 2. vagthavende (såfremt, at du har de nødvendige beredskabsfaglige kompetencer).

Der vil også, efter gennemførelse af relevante uddannelser, være mulighed for på sigt at kunne indgå i Beredskabsstyrelsens internationale katastrofebistands- og nødhjælpsarbejde, jf. de til enhver tid fastsatte bestemmelser.
Om dig
Du har en baggrund som sergent/oversergent fra Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. Kendskab til ODIN, DeMars, tidsadministration vil være en fordel, men ikke et krav – blot du har motivationen og lysten til at tilegne dig de nødvendige kompetencer. Du har et solidt kendskab til IT generelt, Microsoft Office, SharePoint m.m.

Du er problemløseren, der kommer med konstruktive forslag til udfordringer og går foran i løsning af opgaver. Du er socialt anlagt og god til at skabe relationer, er serviceorienteret, ligesom du anerkender og respekterer andres forskelligheder.

Du er god til at formulere dig kort og præcist i såvel skrift som tale. Du tilpasser dig let ændrede krav og udviser parathed til at gøre tingene anderledes.

Det forventes, at du er en type, der både kan bidrage til et godt arbejdsmiljø og styrke det interne samarbejde i stabsafdelingen.

Som person forestiller vi os, at du:
• er grundig og pligtopfyldende

• er en holdspiller

• har blik for detaljen, mens overblikket bevares

• kan arbejde selvstændigt

• er god til at planlægge

• har en positiv indstilling til nye opgaver i en omskiftelig hverdag

• er fleksibel – også når det gælder arbejdsopgaver og arbejdstid
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Næstved.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef, Martin Vendelbo på telefon 41 62 20 75

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 12. oktober 2020, samtaler forventes afholdt i uge 43.

Ansættelse pr. 1. november 2020 eller hurtigst muligt herefter.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
 
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.
 
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
 
Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.
 
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Næstved, Danmark
Lokation
Region Sjælland
Funktionsniveau
U200 Mellemledere BRS
Ansøgningsfrist
12.10.2020
Indrykningsdato
15.09.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier