Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Skarp styringskonsulent til understøttelse af programledelse


Skarp styringskonsulent til understøttelse af programledelse

Har du analytiske evner, er strategisk tænkende og klar på at tage teten på styringen i et it-program, der skal transformere al it i Forsvarsministeriets koncern? Så har vi brug for dig i Programstyringssektionen.
Om os
Vi er ca. 45 ansatte i Program It-konsolidering og Transformation (PIT), som organisatorisk hører til i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. I Programstyring er vi et sammentømret team af styringsspecialister, der bl.a. er ansvarlige for porteføljestyring, programplanlægning og forandringsledelse.

Vi støtter vores mange projekter med rådgivning, kvalitetssikring og facilitering. Vi er også ansvarlige for at sikre, at programledelsen får et overblik, så den kan træffe strategiske beslutninger på bedst mulige grundlag.
Om stillingen
Du bliver en nøglespiller i programmets samlet styring af 11 store it-projekter og får derfor din daglige gang såvel i en strategisk rolle på tværs af projekterne samt i en faciliterende funktion overfor projektchefer og –ledere. Du får således en helt central rolle i koordinationen og fastholdelsen af programmets mål om at skabe et konsolideret og tranformeret it-landskab i Forsvaret, herunder klassificerede systemer og netværk.

I programstyringssektionen bliver du sammen med seks kollegaer ansvarlig for en bred vifte af styringsopgaver. Du vil alt efter dine interesser og kompetencer skulle:

• bidrage til programplanlægning og porteføljestyring,
• konsolidere projekternes ressourcebehov samt koordinere ressourcebrug med koncernens myndigheder,
• støtte projekter med produktnedbrydning og projektplanlægning,
• medvirke til risikostyring,
• udvikle koncepter og styringsstrategier for programmet.

Hvad kan vi tilbyde?
Vi tilbyder en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og en sund balance mellem familieliv og arbejdsliv. Vi praktiserer tillidsbaseret ledelse og prioriterer løbende individuelle kompetenceudvikling højt. Du får en spændende stilling med faglige udfordringer og gode muligheder for indflydelse. Stillingen er samtidig et springbræt ind i en organisation med mange spændende karrieremuligheder.

”Du får en unik chance for at afprøve og udvikle dine kompetencer inden for strategisk opgaveledelse og programstyring; og du kommer ind i et program, hvor strukturen er meget fleksibel, med mulighed for at skifte opgavefokus og f.eks. afprøve it-projektledelse eller forandringsledelsesopgaver,” fortæller sektionschef Mette Enel Ugelvig.
Om dig
Du har officersuddannelse og er enten allerede udnævnt som Major/ Orlogskaptajn / Sektionschef eller har påbegyndt uddannelsen (f.eks. MMS) mhp. udnævnelse.

Alternativt har du en relevant akademisk uddannelse.

Vi ser gerne, at du har relevant erfaring fra planlægnings- og/udviklingsstillinger f.eks. fra stabs- eller projektarbejde.

Mette Enel Ugelvig, ser gerne at ”du er analytisk skarp, proaktiv på igangsættelse af nye indsatser, og så kan du lide at interagere med medarbejdere og chefer på alle niveauer,”.

Derudover lægges der vægt på, at du:

• har erfaring med program/projektledelse eller operativ planlægning, eller delområder så som risikostyring, planlægning eller ressourcestyring.
• har nogen erfaring med CIS, digitalisering, forligsimplementering eller it-procesoptimering, gerne på tværs af Forsvarsministeriets koncern
• har nogen erfaring med og flair for digital forretningsudvikling og interesserer dig for store forandringsprocesser og styring af komplekse it-projekter.
• har stærke kommunikationsevner og kan omsætte data til konkrete anbefalinger.
• er en helhedsorienteret holdspiller, forandringsparat og kan lide at skabe resultater.
• er god til at interessenthåndtering, nemt etablerer nye relationer og kan begå dig i en politiskstyret organisation.
Ansættelsesvilkår
VED MILITÆR ANSÆTTELSE:
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer / orlogskaptajner / sektionschefer.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

VED CIVIL ANSÆTTELSE/BEREDSKABSOFFICER:
Vil du blive ansat efter gældende overenskomst jf. din uddannelse og anciennitet.

Er du ikke allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil stillingen være tidsbegrænset til den 31. december 2023.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sektionschef Mette Enel Ugelvig på telefon 40 99 97 95.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 27. september 2020. Der afholdes løbende samtaler. Stillingen er til besættelse den 1. november 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.

FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Ballerup, Danmark
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
U300 Ledere BRS
Ansøgningsfrist
27.09.2020
Indrykningsdato
15.09.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier