Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Oversergent frivilligenheden ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland


Oversergent frivilligenheden ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland

Er du en erfaren og handlekraftig mellemleder, der brænder for at arbejde med frivillige? Er du klar til at være en central figur i Beredskabsstyrelsen internationale USAR beredskab? Vil du være med til at sikre, at livet som frivillig i Beredskabsstyrelsen opleves interessant og udfordrende?
Om os
Beredskabsstyrelsen Midtjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Herning, og udgør det statslige overbygningsberedskab i Midtjylland. Primæropgaven er operativt beredskab, hvor afdelingens 90 værnepligtige og 125 frivillige er en central ressource. Frivilligenheden uddanner frivillige til både det nationale og ikke mindst til det internationale beredskab, herunder særlige kapaciteter som fx redningshunde og store dele af Danmarks Internationale Urban Search and Rescue enhed.

Ud over uddannelsen af frivillige og værnepligtige gennemfører Beredskabsstyrelsen Midtjylland en lang række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab, samt en lang række kurser
for private og offentlige kunder.

Uddannelsesafdelingen, hvor stillingen er placeret, er en dynamisk enhed med ca. 24 officerer og mellemledere, som varetager uddannelse og en stor del af de operative opgaver ved afdelingen.

Frivilligenheden, som stillingen er placeret i, består af to medarbejdere en leder og en næstkommanderende.
Om stillingen
Dine arbejdsopgaver består blandt andet i planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af uddannelserne for de frivillige. Du skal i hverdagen være med til at planlægge og til dels gennemføre de lovpligtige vedligeholdelsesuddannelser i funktionsuddannelse Indsats, planlægge og gennemføre den internationale USAR uddannelse og planlægge for uddannelsen for redningshundeførere m.v. Du underviser også efter behov de værnepligtige i Redningsspecialistuddannelsen.

Du er med til at støtte de frivillige sergenter i deres fortsatte udvikling som undervisere og førere, og du har en tæt kontakt til alle de frivillige.

Du planlægger vagter for de frivillige, og du arbejder aktivt med at mønstre de frivillige til varslede og uvarslede indsatser både nationalt og internationalt.

Du får medansvar for at uddanne og opstille store dele af det manuelle niveau i DEMA Medium USAR team, og skal her være med til at repræsentere afdelingen i udviklingsarbejde, arbejdsgrupper m.v. om USAR beredskabet. Et beredskab, som du også selv forventes at indgå i.

Du får det faglige ansvar for redningshundeområdet, og skal være med til, i tæt samarbejde med hundeførerne at udvikle og vedligeholde kompetencerne hos de hundeførere der er tilknyttet til Beredskabsstyrelsen Midtjylland.

I stillingen skal der forventes en del tjeneste uden for almindelig arbejdstid, som kan være både aften og weekend, og du skal indgå i døgnvagten som 2. vagthavende.
Om dig
Du er uddannet oversergent og har gennemført Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse, og har samlet set minimum 4 års erfaring som sergent og oversergent fra Beredskabsstyrelsen.

Du har praktisk erfaring fra Beredskabsstyrelsens døgnvagt som min. 2. vagthavende, samt meget gerne erfaring fra USAR enheden og med redningshunde området.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med ledelse af frivillige samt har gennemført HazMat specialistuddannelsen, da det er et krav for at indgå i beredskabet som 2. vagthavende ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland.

Som person forestiller vi os, at du:

- Brænder for at give de frivillige en god service og opgaver i beredskabet
- Er fleksibel både når det gælder arbejdsopgaver og arbejdstid
- Kan bevare overblikket i en presset hverdag
- Er god til planlægning
- Har blik for detaljen og kan se løsninger frem for begrænsninger.
- Brænder for at formidle og undervise både frivillige, værnepligtige og eksterne kursister - Har interesse for redningshundeområdet og måske endda erfaring med uddannelse og træning af redningshunde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Herning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende uddannelseschef Mads Blaabjerg Nielsen på telefon 41 62 60 34.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 9. juni 2020. Samtaler forventes afviklet i uge 25 og 26.

Stillingen er til besættelse den 1. juli 2020 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
 
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.
 
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
 
Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.
 
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Herning
Lokation
Region Midtjylland
Funktionsniveau
U200 Mellemledere BRS
Ansøgningsfrist
09.06.2020
Indrykningsdato
14.05.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier