Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Sektionsleder/kaptajn/kaptajnløjtnant til beredskabsafdelingen


Sektionsleder/kaptajn/kaptajnløjtnant til beredskabsafdelingen

Vil du være en del af det nationale katastrofeberedskab herunder bidrage til at styrke samarbejdet yderligere med beredskabsaktørerne i centrets dækningsområde? Er du initiativrig, systematisk og målrettet? Er du god til at motivere og fremme et godt samarbejde?

Hvis du kan svare ja, er du allerede godt på vej til at blive vores nye beredskabsfaglige officer som sektionsleder og sagsbehandler i Beredskabs- og Sekretariatsafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Bornholm.

Stillingen er ledig til besættelse 1. maj 2020 eller efter nærmere aftale.
Om os
Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Allinge udgør det statslige redningsberedskab på Bornholm og primæropgaverne er opretholdelsen af et døgnbemandet assistanceberedskab, samt varetagelse af førsteudrykningen på Nordbornholm på vegne af Bornholms Regionskommune. Derudover uddanner vi 95 redningsspecialister om året og gennemfører vedligeholdelsesuddannelse for ca. 20 frivillige og befalingsmænd af reserven.

Beredskabs- og sekretariatsafdelingens uniformerede sagsbehandlere varetager sammen med stabschefen den daglige planlægning og ledelse på det beredskabsfaglige område.

Sagsbehandlerne har den primære beredskabsfaglige kontakt til vores samarbejdspartnere, og har endvidere et bredt samarbejde med afdelingens ca. 20 vagthavende befalingsmænd. Endvidere arbejder sagsbehandlerne tæt sammen med Beredskabs- og sekretariatsafdelingens øvrige medarbejdere.
Om stillingen
Du vil i samarbejde med dine kollegaer få stor indflydelse på den fortsatte udvikling af afdelingens assistanceberedskab. Desuden vil du blive en aktiv og synlig del af Beredskabsstyrelsen Bornholms samarbejde med Bornholms Regionskommune, Bornholms Politi, Forsvaret og andre myndigheder.

Alt afhængig af kompetencefelt og interesse vil der være mulighed for sammen med dine øvrige kollegaer at få stor indflydelse på fordeling af de arbejdsopgaver, som løses af de uniformerede sagsbehandlere.

Du vil indgå i det statslige redningsberedskabs nationale og internationale beredskab, herunder centerets døgnbemandede assistanceberedskab.
Om dig
Vi forestiller os, at du:

• Har en bred beredskabsfaglig viden og uddannelse som sætter dig i stand til at virke som officer i Beredskabsstyrelsen og 1. vagthavende, herunder har en relevant videregående uddannelse på minimum bachelorniveau.
• Har et bredt kendskab til og gerne erfaring fra det samlede danske beredskab.
• Har et par års ledererfaring – gerne fra en uddannelsesafdeling i Beredskabsstyrelsen
• Har forståelse for politisk ledede organisationer.
• Er analytisk og kan inspirere, lede, drive og afslutte projekter.
• Har en klar skriftlig fremstillingsevne.
• Har mod på kompetenceudvikling og måske senere et andet job i andre dele af Beredskabsstyrelsen.

Vi lægger vægt på, at du:

• Er positiv, udadvendt og fleksibel.
• Har gode samarbejdsevner.
• Har en proces- og resultatorienteret tilgang i din opgaveløsning.
• Kan håndtere flere samtidige problemstillinger.
• Har en god fysik og stærk psyke.
• Formår at praktisere en åben og anerkende ledelsesstil, med stor deling af viden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter sektionsledere / kaptajner / kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som kaptajn/kaptajnløjtnant, vil du blive overført til Beredskabsstyrelsen og vil være omfattet af overenskomsten for officerer i Beredskabsstyrelsen. Er du tjenestemand, vil du kunne bibeholde din tjenestemandsansættelse i denne stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte chef for beredskabsafdelingen, sektionschef Thomas Frandsen på telefon 24 22 41 12.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Du bedes sende din ansøgning senest 05. april 2020. Samtaler forventes påbegyndt snarest derefter.

Ansættelse er 01. maj 2020 eller snarest muligt derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Allinge
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
U300 Ledere BRS
Ansøgningsfrist
05.04.2020
Indrykningsdato
24.03.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier