Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Officer til Internationalt Beredskab


Officer til Internationalt Beredskab

Har du interesse for internationalt arbejde, og brænder du for at være med til at skabe rammerne for dansk katastrofebistand til verdens brændpunkter? Så har vi en officersstilling, som international operationskoordinator, ledig til besættelse snarest muligt eller pr. 1. maj 2020.
Om os
Internationalt Beredskab (IBR) består af tre tæt-samarbejdende sektioner der varetager internationale operations-, policy- og uddannelses-opgaver.

Operationssektionen er ansvarlig for Beredskabsstyrelsens konkrete internationale katastrofebistand i forbindelse med akutte natur- og humanitære katastrofer. I disse dage har vi aktive operationer i både Sydsudan og Georgien, og vi arbejder fortsat med det internationale udbrud af COVID-19.

Policy-sektionen er ansvarlig for Beredskabsstyrelsens deltagelse i en række internationale samarbejdsfora på civilbeskyttelsesområdet med henblik på at udvikle, koordinere og optimere den internationale respons på katastrofer. Det gælder i forhold til et veludviklet nordisk samarbejde, i EU, i FN i Østersørådet og i NATO.

Uddannelsessektionen sørger for, at Beredskabsstyrelsens personale og frivillige, der kan udsendes på internationale operationer, har de nødvendige kompetencer. Derudover gennemfører uddannelsessektionen en række kurser og øvelser for fx Udenrigsministeriet og EU.

Internationalt Beredskab er til tider et travlt kontor, men også et kontor med stor gejst, sammenhold og fokus på udvikling. Vi har et stort fokus på hele tiden at optimere vores indsats og produkter, og lægger derfor vægt på at gode ideer hurtigt omsættes til praksis.
Om stillingen
Du vil få et alsidigt og ansvarsfuldt job som operationskoordinator i operationssektionen, hvor dine primære opgaver vil være ledelse og administration af internationale operationer, samt udvikling af Beredskabsstyrelsens internationale kapaciteter. Alt efter dine konkrete kompetencer vil der tillige være mulighed for opgaver i relation til øvelsesvirke, undervisning og internationalt samarbejde.
Om dig
Du trives grundlæggende godt i et til tider travlt miljø, og nyder at bidrage til et velfungerende kontorfællesskab. Du er indstillet på at deltage i møder, seminarer og konferencer m.m. i udlandet, samt eventuelt direkte i internationale indsatser.

Du er officer med en bred beredskabsfaglig erfaring og har optimalt set også international operativ erfaring.

Du har generelt gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner på både dansk og engelsk.

Desuden er det vigtigt, at du kan håndtere skiftende opgaver og være fleksibel mht. arbejdstiden, når opgaverne kræver det – ikke mindst i forbindelse med hurtig iværksættelse af Beredskabsstyrelsens internationale indsatser, ved pludseligt opståede katastrofer i udlandet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om beredskabsofficerer under Forsvarsministeriet.

Dette brede opslag omfatter sektionsleder og sektionschefer i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan opnås sikkerhedsgodkendelse, samt at denne kan opretholdes under hele ansættelsen.

Interesseret?
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte internationalt operativ chef, kolonnechef Morten Helge Hansen (2160 1951) eller chefen for Internationalt Beredskab, kontorchef Jens Oddershede (4185 0566). Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen (7281 9144).

Ansøgning
Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningsmodul ved at trykke på linket ”søg stillingen” nederst på siden.

Ansøgningsfristen er den 18. marts 2020. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler umiddelbart herefter.

Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Birkerød
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
U300 Ledere BRS
Ansøgningsfrist
18.03.2020
Indrykningsdato
06.03.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier