Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Personlig assistent for Beredskabsstyrelsens direktør


Personlig assistent for Beredskabsstyrelsens direktør

Kunne du tænke dig at arbejde for at redde liv, værdier og miljøet? Og har du mod på et selvstændigt og udfordrende job helt tæt på Beredskabsstyrelsens topledelse, hvor du samtidig er en del af et engageret team? Så er du måske vores nye personlige assistent for direktøren.
Om os
Beredskabsstyrelsen er en styrelse under Forsvarsministeriet og udgør det statslige redningsberedskab. Som en del af forsvarsforliget 2018-2023 er Beredskabsstyrelsen blevet styrket, og styrelsen er fortsat i proces med at blive endnu mere integreret i Forsvarsministeriets koncern.

Beredskabsstyrelsen varetager en række opgaver indenfor myndighedsområdet samt det operative- og uddannelsesmæssige område i relation til beredskabet i Danmark og internationalt.

Beredskabsstyrelsen har ca. 450 højt dedikerede medarbejdere og chefer, der er sammen om en hverdag med højt tempo og spændende udfordringer. Vi har en høj faglighed på vidt forskellige områder, og ser det som en styrke, at vi kan supplere hinanden og i fællesskab gøre en positiv forskel i samfundet. Vi har en kultur baseret på dialog og samarbejde, og hvor der er plads til forskellighed.

Ledelsessekretariatet udgør en stabsfunktion for direktionen og yder ledelses- og departementsbetjening, har det overordnede ansvar for implementeringen af
styrelsens del af forsvarsforliget, udarbejder lovforslag og bekendtgørelser, er ansvarlig for virksomhedsstyringen, koordinerer opgaver på tværs, betjener samarbejdsudvalgene og varetager derudover en række opgaver af særlig strategisk betydning. Herudover har Ledelsessekretariatet en koordinerende rolle i forhold til den tværgående kontakt med de øvrige styrelser i koncernen og en central rolle i Beredskabsstyrelsens krisestyringsorganisation.

Arbejdet i Ledelsessekretariatet er meget omskifteligt, når det gælder opgaver, arbejdstid og tempo. Det stiller både store krav om fleksibilitet til den enkelte og til kontoret som helhed – og fleksibiliteten går begge veje.

Vi tilbyder et selvstændigt og udfordrende job, hvor du kommer helt tæt på centrale processer, og du bliver en del af et hold, hvor alle har stærke faglige profiler og et fælles ønske om at præstere bedst muligt.

Det er en helt afgørende forudsætning for opgaveløsningen, at der i høj grad er tale om en holdindsats, at der er en god kemi, og vi er drevet af ansvarsfølelse.

Sammen skaber Ledelsessekretariatet rammerne for direktionens daglige virke og medvirker til udvikling af Beredskabsstyrelsen.
Om stillingen
Som personlig assistent for direktøren skal du arbejde tæt sammen med chefer og medarbejdere i Beredskabsstyrelsen. Du vil herudover skulle indgå som medarbejder i Ledelsessekretariatet og løse opgaver på tværs af styrelsen og med kontaktflader til eksterne samarbejdsparter.

Som personlig assistent vil dine arbejdsopgaver bl.a. omfatte:

• Støtte direktøren i sin opgaveløsning.

• Planlægning, tilrettelæggelse og opsamling på møder.

• Forberedelse og udarbejdelse af mødematerialer, oplæg, referater m.m.

• Opfølgning på iværksatte initiativer og understøttelse af den strategiske styring i samarbejde med den øvrige direktion og chefer.

• Koordination af møder, besøg, rejser m.m. i samarbejde med direktionssekretæren.

• Ledsage direktøren i forskellige sammenhænge.

Øvrige arbejdsopgaver vil blive tilrettelagt i forhold til dine kompetencer og vil bl.a. kunne omfatte:

• Betjening af Forsvarsministeriets departement, f.eks. koordinering af udarbejdelse af svar på udvalgsspørgsmål fra Folketinget, mv.

• Deltage i koordinering af implementeringen af forsvarsforliget.

• Varetage opgaver i relation til Forsvarsministeriets øvrige styrelser, andre myndigheder samt kommunerne.

• Varetage samarbejdet med Kongehuset samt ansvar for ceremoniel.

• Deltage i Beredskabsstyrelsens krisestyringsorganisation.

• Sagsbehandling af øvrige opgaver.

Opgaverne stiller krav til både dine skriftlige formidlingsevner, din sans for detaljen, din evne til at håndtere følsomme emner med diskretion, din forståelse for det at arbejde med politiske og strategiske processer samt dine evner til at opbygge relationer på tværs af faglige og opgavemæssige skel.

Du skal kunne trives med at arbejde med korte deadlines og vil skulle agere bredt på tværs af styrelsen, ligesom du skal være klar til at tage ansvar – for stort som småt.
Om dig
Du er officer i Beredskabsstyrelsen og har et indgående og velfunderet kendskab til redningsberedskabets organisering og virke samt et godt kendskab til øvrige relevante myndigheder.

Du har en civil uddannelse på kandidat/master niveau.

Du besidder en god personlig fremtræden, kan lide at agere rollemodel og lægger vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen.

Det er centralt, at du kan udvise forståelse og interesse for at indgå i en delt funktion, hvor du både er personlig assistent for direktøren og samtidig er sagsbehandler i kontoret.

Du har erfaring med og/eller lyst til at vejlede andre om opgaveløsningen og er bevidst om, at vi gennem samarbejde når det bedste resultat.

Du er analytisk stærk og har gode skriftlige formidlingsevner. Du er ambitiøs og målrettet – ikke kun på egne men også organisationens vegne.

Når det brænder på, har du et højt drive og en udpræget vilje til at levere.

Ikke mindst, er du en holdspiller med veludviklede samarbejdsevner, situationsfornemmelse og helhedsforståelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter sektionschefer. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen er klassificeret som sektionschef, men det er muligt for en ambitiøs sektionsleder at søge stillingen og blive ansat på en uddannelsesaftale.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte chefen for Ledelsessekretariatet, sektionschef Jacob Søllingvraa Deleuran, på telefon 30 94 22 46.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er søndag den 23. februar 2020. Samtaler forventes afholdt snarest derefter.

Ansættelse er 1. april 2020 eller snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Birkerød
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
U300 Ledere BRS
Ansøgningsfrist
23.02.2020
Indrykningsdato
06.02.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier