Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Souschef til Ledelsessekretariatet i Beredskabsstyrelsen


Souschef til Ledelsessekretariatet i Beredskabsstyrelsen

Vil du være en del af et af de centrale kontorer i Beredskabsstyrelsen, og har du mod på et udfordrende job helt tæt på topledelsen? Kan du motivere og engagere medarbejdere om fælles målsætninger? Har du analytisk sans og en spids pen? Så er du måske vores nye souschef.
Om os
Beredskabsstyrelsen er en styrelse under Forsvarsministeriet og udgør det statslige redningsberedskab. Som en del af forsvarsforliget 2018-2023 er Beredskabsstyrelsen blevet styrket, og styrelsen er fortsat i proces med at blive endnu mere integreret i Forsvarsministeriets koncern.

Beredskabsstyrelsen varetager en række opgaver indenfor myndighedsområdet samt det operative- og uddannelsesmæssige område i relation til beredskabet i Danmark og internationalt.

Beredskabsstyrelsen har ca. 450 højt dedikerede medarbejdere og chefer, der er sammen om en hverdag med højt tempo og spændende udfordringer. Vi har en høj faglighed på vidt forskellige områder, og ser det som en styrke, at vi kan supplere hinanden og i fællesskab gøre en positiv forskel i samfundet. Vi har en kultur baseret på dialog og samarbejde, og hvor der er plads til forskellighed.

Ledelsessekretariatet udgør en stabsfunktion for direktionen og yder ledelses- og departementsbetjening, har det overordnede ansvar for implementeringen af styrelsens del af forsvarsforliget, udarbejder lovforslag og bekendtgørelser, er ansvarlig for virksomhedsstyringen, koordinerer opgaver på tværs, betjener samarbejdsudvalgene og varetager derudover en række opgaver af særlig strategisk betydning. Herudover har Ledelsessekretariatet en koordinerende rolle i
forhold til den tværgående kontakt med de øvrige styrelser i koncernen og en central rolle i Beredskabsstyrelsens krisestyringsorganisation.

Arbejdet i Ledelsessekretariatet er meget omskifteligt, når det gælder opgaver, arbejdstid og tempo. Det stiller både store krav om fleksibilitet til den enkelte og til kontoret som helhed – og fleksibiliteten går begge veje.

Vi tilbyder et selvstændigt og udfordrende job, hvor du kommer helt tæt på centrale processer, og du bliver en del af et hold, hvor alle har stærke faglige profiler og et fælles ønske om at præstere bedst muligt.

Det er en helt afgørende forudsætning for opgaveløsningen, at der i høj grad er tale om en holdindsats, at der er en god kemi, og vi er drevet af ansvarsfølelse.

Sammen skaber Ledelsessekretariatet rammerne for direktionens daglige virke og medvirker til udvikling af Beredskabsstyrelsen.
Om stillingen
Som souschef for Ledelsessekretariatet vil du være en del af et team på otte dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig og faglig baggrund.

Opgaverne stiller krav til din forståelse for politiske og strategiske processer samt dine evner til at opbygge relationer og kommunikere på tværs af faglige og opgavemæssige skel.

Dine konkrete arbejdsopgaver fastlægges i koordination med chefen for Ledelsessekretariatet, men vil som udgangspunkt indebære:

• Være stedfortræder i chefens fravær.
• Varetage fordeling, prioritering og tilrettelæggelse af kontorets arbejdsopgaver i samarbejde med chefen.
• Varetage større opgaver eller projekter på tværs af styrelsen i samarbejde med de øvrige kontorer samt andre myndigheder.
• Varetage sagsbehandling af øvrige sager.
• Være sparringspartner for kontorets medarbejdere og bidrage til videndeling.
• Varetage personaleadministrative opgaver i kontoret.
Om dig
Vi forestiller os, at du:

• Har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse (fx cand.scient.pol., cand.polit., cand.jur. eller lignende).
• Har erfaring fra ansættelse i et departement eller et andet sted i centraladministrationen.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

• Tager ansvar, udviser engagement og energi i din tilgang til opgaveløsningen.
• Har en sikker dømmekraft og stærke analytiske evner.
• Kan håndtere et højt arbejdstempo uden at miste ro og overblik.
• Har forståelse for den kontekst, Ledelsessekretariatet indgår i - både i forhold til departementet, koncernen og eksterne samarbejdspartnere.
• Er grundig og struktureret i din tilgang, uanset om opgaverne har rutinemæssig karakter og bidrager til den daglige drift, eller har høj aktualitet og politisk bevågenhed.

Når det brænder på, har du et højt drive og en udpræget vilje til at levere.

Du har gode skriftlige formidlingsevner og er bevidst om, at vi gennem samarbejde opnår det bedste resultat. Du er ambitiøs og målrettet – ikke kun på egne, men også på organisationens vegne.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som chef- eller specialkonsulent og vil blive aflønnet efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten. Derudover vil der afhængigt af kvalifikationer være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte chefen for Ledelsessekretariatet, sektionschef Jacob Søllingvraa Deleuran, på telefon 30 94 22 46.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 23. februar 2020. Samtaler forventes afholdt snarest derefter.

Ansættelse er 1. april eller snarest muligt.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis mv.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.

Styrelsen rykker ud til operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.

Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.

Beredskabsstyrelsen har ca. 450 ansatte fordelt på hovedsædet i Birkerød, seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev og et kursuscenter i Snekkersten.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Birkerød
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C300
Ansøgningsfrist
23.02.2020
Indrykningsdato
06.02.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier