Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Oversergent til uddannelsesstøtte ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland


Oversergent til uddannelsesstøtte ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland

Oversergent med praktisk håndelag til uddannelsesstøtte ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland

Er du god til at løse praktiske opgaver? Kan du lide at undervise? Vil du være med til at sikre, at værnepligtsuddannelsen i Beredskabsstyrelsen opleves interessant og udfordrende, og har du samtidigt mod på at føre tilsyn med vores øvelsesområder og hjælpe kollegaerne med klargøring og oprydning, så har vi måske et job til dig.
Om os
Beredskabsstyrelsen Midtjylland opretholder et døgnberedskab i Midtjylland og uddanner ca. 120 værnepligtige om året til redningsspecialister. Ud over uddannelsen af værnepligtige gennemfører
Beredskabsstyrelsen Midtjylland en lang række andre aktiviteter inden for det nationale- og Internationale beredskab.

Uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland består af et velfungerende team.

Medarbejderne er engagerede og kompetente og lægger stor vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen. Afdelingen gennemfører endvidere en lang række kurser for private – og offentlige kunder.
Om stillingen
Din primære funktion vil være at levere støtte til uddannelsesenheden i form af klargøring og oprydning på øvelsesområdet samt varetage opgaver vedr. den daglige drift og tilsyn med vores øvelsespladser. Du vil også varetage den daglige kontakt til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og ISS vedr. vedligeholdelsen og driften af øvelsesområderne.

Herudover vil dine arbejdsopgaver være planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af uddannelsen af værnepligtige. Du vil få fagansvaret for de værnepligtiges omskoling til Beredskabsstyrelsens køretøjer. Du skal også hjælpe med uddannelsen af frivillige og eksterne parter fx praktikanter fra folkeskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Du skal være indstillet på undervisning af frivillige og eksterne kursister både inden for og uden for almindelig arbejdstid om aftenen og i weekender.

Du skal indgå i døgnvagten som 2. vagthavende samt kunne indgå i det internationale katastrofebistands- og nødhjælpsarbejde, jf. de til enhver tid fastsatte bestemmelser.
Om dig
Du er uddannet oversergent og har gennemført Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse. Du skal have nogle års erfaring fra en uddannelsesafdeling i Beredskabsstyrelsen. Du behøver ikke en håndværksmæssig uddannelse, men et praktisk håndelag er nødvendigt, da du vil skulle kunne foretage nødreparationer af øvelsesobjekter.

Du skal endvidere have praktisk erfaring fra Beredskabsstyrelsens døgnvagt som 2. eller 3. vagthavende.

Det er en fordel, hvis du har gennemført HazMat specialistuddannelsen, da det er et krav for at indgå i beredskabet som 2. vagthavende ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland.

Som person forestiller vi os, at du:

• Er fleksibel både når det gælder arbejdsopgaver og arbejdstid
• Kan bevare overblikket i en presset hverdag
• Er god til planlægning
• Har blik for detaljen og kan se løsninger frem for begrænsninger.
• Brænder for at formidle og undervise både værnepligtige, frivillige og eksterne kursister
• Har kørekort til kategori CE og gaffeltruck- og teleskoplæssercertifikat
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for
stampersonel.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested er i Herning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for uddannelsesenheden Peter Visti Svendsen tlf. 96 26 76 50 eller uddannelsesleder Mads Blaabjerg Nielsen tlf. 96 26 76 52.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 3. marts 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 11 og 12.

Stillingen er til besættelse den 1. maj 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
 
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.
 
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
 
Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.
 
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.

  
  
  

Generel information

Tjenestested
Herning
Lokation
Region Midtjylland
Funktionsniveau
M221 Oversergent
Ansøgningsfrist
03.03.2020
Indrykningsdato
04.02.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier