Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Beredskabsstyrelsen Sydjylland søger en chef til Uddannelsesenheden


Beredskabsstyrelsen Sydjylland søger en chef til Uddannelsesenheden

Er du en erfaren officer med en stærk beredskabsfaglig tyngde, ledelsesmæssig erfaring og relevant uddannelse? Har du lyst til at arbejde fokuseret og udviklingsorienteret med uddannelse af værnepligtige? Har du mod på at stå i spidsen for en dynamisk og aktiv enhed fuld af dygtige og engagerede medarbejdere?

Så er du måske den næste chef for uddannelsesenheden ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland.
Om os
Beredskabsstyrelsen Sydjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Haderslev. Afdelingen udgør det statslige redningsberedskab i Region Syddanmark, og primæropgaverne er opretholdelsen af et døgnbemandet beredskab, uddannelse af ca. 90 værnepligtige redningsspecialister om året, samt vedligeholdende uddannelse for ca. 50 frivillige.

Uddannelsesenheden er en dynamisk enhed på ca. 22 officerer og befalingsmænd, som varetager al uddannelse og en stor del af de operative opgaver ved afdelingen.
Beredskabsstyrelsen Sydjylland er desuden hjemsted for Beredskabsstyrelsens Sergentskole.
Om stillingen
Som chef for uddannelsesenheden vil du få ansvaret for at enheden planlægger, tilrettelægger, gennemfører og udvikler uddannelsen af Beredskabsstyrelsen Sydjyllands værnepligtige og frivillige efter de fastsatte bestemmelser og rammer derfor.

Du får ansvaret for ledelse og udvikling af enhedens stab, at de økonomiske rammer overholdes og at enhedens værnepligtige ledes og forvaltes efter gældende regler og bestemmelser.

Chefen for Uddannelsesenheden indgår desuden i Beredskabsstyrelsen Sydjyllands ledelsesgruppe og chefvagtgruppen.

Den normale tjenestetid er i dagtimerne men både uddannelsen og, i særdeleshed det operative beredskab, kan medføre lange dage og tjeneste på andre tider af døgnet. Du skal desuden være indstillet på en del indenlands rejseaktivitet.
Om dig
Du er tjenestegørende officer i Beredskabsstyrelsen og har erfaring som leder af større enheder og en baggrund som vagthavende i det operative beredskab.

Du har løbende vedligeholdt og udviklet dine ledelses- og beredskabsfaglige kompetencer og har et indgående og velfunderet kendskab til redningsberedskabets organisering og virke samt et godt kendskab til øvrige relevante myndigheder.

Du har en civil uddannelse på kandidat/master niveau.

Du er en stærk formidler både mundtligt og på skrift. Det vil være en fordel hvis du har kendskab til national kvalifikationsramme og LRH taksonomien.

Du skal kunne arbejde selvstændigt, analytisk og resultatorienteret.

Vi lægger desuden vægt på, at du i din fremtræden og dit virke repræsenterer og formidler Beredskabsstyrelsens kerneværdier.

Du kan lide at være rollemodel og lægger vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen.

Du kan motivere, vejlede og inspirere og du kan støtte dine foresatte i løsningen af afdelingens opgaver. Gode samarbejdsevner er en fast del af dine kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Som officer bliver du ansat som sektionschef efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Er du i forvejen tjenestemand fortsætter denne ansættelsesform med mindre andet ønskes.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte sektionschef Michael Porsgaard på tlf. 72 85 23 22.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Pia Knudsen på telefon 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er søndag den 13. februar 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Ansættelse er den 1. marts 2020 eller snarest mulig.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Læs mere om Beredskabsstyrelsen som arbejdsplads på www.BRS.dk
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Haderslev
Lokation
Region Syddanmark
Funktionsniveau
U300 Ledere BRS
Ansøgningsfrist
13.02.2020
Indrykningsdato
15.01.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier