Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Sagsbehandler med interesse for USAR, brand og redning til Nationalt Beredskab, Beredskabsstyrelsen


Sagsbehandler med interesse for USAR, brand og redning til Nationalt Beredskab

Kunne du tænke dig at blive en del af Beredskabssektionen og arbejde med sagsområder indenfor Beredskabsstyrelsens operative indsatser og kapaciteter samt myndighedssamarbejde i relation til national krisestyring? Har du mod på et selvstændigt og udfordrende job med gode muligheder for at få indflydelse på videreudviklingen af Beredskabsstyrelsens beredskab og taktiske indsættelse indenfor brand- og redningsområdet? Så er du måske vores nye kollega i Beredskabssektionen i Nationalt Beredskab.
Om os
Nationalt Beredskab ledes af en brigadechef og varetager Beredskabsstyrelsens overordnede opgaver vedrørende det statslige redningsberedskabs nationale operative virksomhed.

Nationalt Beredskab omfatter foruden Beredskabssektionen en sekretariats- og myndighedsfunktion, som bl.a. har ansvaret for operative samarbejdsaftaler, juridiske spørgsmål, arktisk samarbejde mv., samt en Materielsektion, som har ansvaret for at sikre den nationale koordination vedrørende Beredskabsstyrelsens materiel og fungerer som ’strategisk bindeled’ mellem øvrige dele af Beredskabsstyrelsen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Om stillingen
Arbejdet i Nationalt Beredskab generelt og i Beredskabssektionen specifikt er omskifteligt, når det gælder opgaver, arbejdstid og tempo. Det stiller både store krav om fleksibilitet til den enkelte medarbejder og til kontoret som helhed.

Vi tilbyder et selvstændigt og udfordrende job, hvor du kommer helt tæt på centrale processer, og du bliver en del af et hold med stærke og forskellige faglige kompetencer, og et fælles ønske om at bidrage til drift og udvikling af det statslige redningsberedskab.

Du vil som medarbejder i beredskabssektionen referere til en sektionschef, som er leder af Bereskabssektionen, og du vil selvstændigt skulle løse opgaver på tværs af Beredskabsstyrelsen og repræsentere Beredskabsstyrelsen i forhold til en række eksterne samarbejdspartnere.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

• Bidrag til eller selvstændig håndtering af udviklingsprojekter på beredskabsområdet, herunder eksempelvis udarbejdelse af operative brugerkrav indenfor brand- og redningsområdet. Både i forhold til uddannelse og ved indkøb af nyt beredskabsmateriel (køretøjer, specialudstyr m.m.), afhængigt af dine kompetencer
• National koordination på tværs af Beredskabsstyrelsen indenfor brand, redning, USAR og førstehjælp for så vidt angår det operative område
• Bidrage til udvikling af Beredskabsstyrelsens krisestyringsorganisation og stabsuddannelse
• Undervise på diverse statsligelige efter- og videreuddannelser indenfor stabsarbejde m.m.
• Deltage som en aktiv del af Beredskabsstyrelsens operationssektion i forbindelse med større hændelser
• Mødekoordination og øvrige sekretariatsfunktioner i forhold til operativ udvikling og drift
• Ad hoc opgaver for andre dele af Nationalt Beredskab/Beredskabsstyrelsen afhængigt af dine kompetencer.
Om dig
Du har en relevant beredskabsfaglig uddannelse som befalingsmand eller officer i Beredskabsstyrelsen. Du kan derfor både søge stillingen som chefsergent, korpsmester eller sektionsleder.

Du har meget stærke beredskabskompetencer. Det er derfor en forudsætning, at du i forvejen har et solidt kendskab til brand-, rednings- og USAR-området i Beredskabsstyrelsen.

Du er omhyggelig og kan kunsten på én gang at have det store overblik og samtidig have styr på detaljerne.

Du er en dygtig kommunikator i både skrift og tale.

Du ’bliver stående, når det blæser’ og er en holdspiller med veludviklede samarbejdsevner, situationsfornemmelse og helhedsforståelse.
Ansættelsesvilkår
Hvis du er befalingsmand OS/SSG vil du blive ansat som chefsergent med en uddannelsesaftale.

Hvis du er officer bliver du ansat som korpsmester eller sektionsleder, efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Hvis du er officer i Beredskabsstyrelsen og har de relevante kompetencer, så vil du skulle indgå i Beredskabsstyrelsens centrale døgnvagtfunktion og Beredskabsstyrelsens krisestyringsorganisation.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du skal være indstillet på at gennemføre en mindre færdighedstest i forbindelse med en evt. ansættelsessamtale.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte chefen for Nationalt Beredskab, Karen Bak Aastrup på telefon 29 16 99 90 eller leder af Beredskabssektionen, sektionschef Martin Vendelbo på telefon 41 62 20 75

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Toke Rasmussen på telefon 32 66 5991.

Ansøgningsfristen er den 26. januar 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i forlængelse af ansøgningsfristen.

Ansættelse er 1. marts 2020 eller snarest mulig.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

  
  
  

Generel information

Tjenestested
Birkerød
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
U200 Mellemledere BRS
Ansøgningsfrist
26.01.2020
Indrykningsdato
13.01.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier