Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Oversergent til Beredskabsstyrelsen Hovedstaden


Oversergent til Beredskabsstyrelsen Hovedstaden

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden søger en erfaren oversergent som næstkommanderende i logistikenheden.

Har du mod på at være en central del af Danmarks største beredskabscenter for frivillige, hvor det operative beredskab og uddannelse af frivillige er centrum i hverdagen? Så er dette job måske noget for dig.
Om os
Stillingen er placeret ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden, der varetager operative opgaver inden for brand, redning og miljø som støtte til offentlige myndigheder, virksomheder og andre, der har ansvar for beredskab og indsats eller opretholdelse af vigtige samfundsfunktioner primært i hovedstadsområdet og det nord- og vestsjællandske område. Vi er uddannelsessted for over 200 frivillige, som gennemgår en omfattende uddannelse og indgår i beredskabscentrets udrykningsstyrke.

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden er desuden kursusinstitution for redningsberedskab, Politi og andre offentlige myndigheder med beredskabsansvar.

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden har 22 fastansatte samt et større antal timelærer tilknyttet fra alle dele af beredskabet. Beredskabscentret deltager årligt i ca. 100 nationale indsatser og deltager derudover i langt hovedparten af Beredskabsstyrelsens internationale indsatser.
Om stillingen
Et særdeles alsidigt og krævende job. Dit primære arbejdsområde vil være inden for logistikområdet, hvor du vil være næstkommanderende i logistikenheden.

Logistikenhedens vigtigste opgave er at sikre, at beredskabscentrets operative kapaciteter er fuldt funktionsduelige og indsatsklar. Dette stiller store krav til enheden og til samarbejdet med bl.a. de frivillige og ansatte, der indgår i beredskabscentrets udrykningsstyrke.

Du bliver ansvarlig for den forsyningsmæssige del af den daglige drift ved beredskabscentret og vil være myndighedsbeholdningsansvarlig i relation til DeMars.

Du skal endvidere virke som instruktør indenfor logistikområdet, hvor du bl.a. skal uddanne de frivillige i anvendelse af beredskabscentrets materiel og køretøjer mv.

Endelig vil du som enten vagthavende befalingsmand eller vagthavende chauffør, afhængigt af dine faglige forudsætninger, skulle indgå i den operative døgnvagt ved beredskabscentret. Hertil kommer varetagelse af specialistfunktioner i det operative beredskab, som f.eks. fartøjsfører (lægtvandsfartøjer), HAZMAT tekniker, kranfører eller dronepilot.

Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a. følgende:
• Varetage forsyningsopgaver, herunder i relation til DeMars
• Være myndighedsbeholdningsansvarlig i relation til DeMars
• Sagsbehandlingsopgaver på logistikområdet
• Instruktørvirke og uddannelse af frivillige
• Indgå i vagtberedskabet ved beredskabscentret

Du skal være forberedt på, at stilingen er forholdsvis administrativ tung, samt at noget af din arbejdstid ligger uden for almindelig arbejdstid, herunder i weekender. Der vil være tale om en fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse med de friheder, dette også giver.

Vi løser opgaverne i et uformelt, positivt og åbent miljø, hvor helhedsforståelse og respekt for hinandens arbejdsområder er vigtig. Du kommer til at arbejde sammen med såvel uniformerede som civile kollegaer (frivillige og fastansatte).
Om dig
Du vil være en fordel, om du har gennemgået Beredskabsstyrelsens eller forsvarets mellemlederuddannelse som sergent.

Du forventes at være faglig kompetent indenfor beredskabet, erfaren, god til at samarbejde og kunne indgå som en del af det samlede hold.

Det anses som en ubetinget fordel, men ikke en forudsætning, hvis du har erfaring med forsyning i Beredskabsstyrelsen eller Forsvaret.

Du opfylder flere af følgende krav:
• Det er en fordel, hvis du har indgående kendskab til DeMars, og herunder er rutineret bruger af MM-modulet, men også gerne PM- modulet
• Du kan træde i karakter som leder, når der er behov herfor, og tager ansvar for dine opgaver
• Du kan bestå forsvarets fysiske basiskrav
• Du har kørekort kategori C samt truckkort eller er indstillet på at erhverve dem

Vi lægger vægt på, at du kan arbejde selvstændigt, systematisk og resultatorienteret, men samtidig også er god til at arbejde i et team og med øje for helheden, da jobbet rummer mange udadvendte aktiviteter. Beredskabscentrets kerneopgave er frivilligberedskab, og det er derfor vigtigt, at du er god til at kommunikere samt skabe en positiv og respektfuld dialog på mange niveauer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Hedehusene.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte Chef for Beredskab, sektionschef Michael Rasmussen på tlf.: 23 71 64 60, eller leder af logistikenheden, oversergent Steffan Falkner Sørensen på tlf. 51 50 06 27 hvis du vil vide mere om stillingen.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er søndag den 26. januar 2020. Samtaler forventes afholdt i enten uge 5 eller 6. Ansættelse snarest mulig.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.


  
  
  

Generel information

Tjenestested
Hedehusene
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
U200 Mellemledere BRS
Ansøgningsfrist
26.01.2020
Indrykningsdato
08.01.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier