Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Stabschef til Beredskabsstyrelsen Sjælland


Stabschef til Beredskabsstyrelsen Sjælland

Beredskabsstyrelsen Sjælland søger en dynamisk og udviklingsorienteret stabschef til Beredskabscentret i Næstved.
Om os
Beredskabsstyrelsen Sjælland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Næstved, og udgør i samarbejde med Beredskabsstyrelsen Hovedstaden det statslige redningsberedskabs overbygningsberedskab på Sjælland. Afdelingen gennemfører endvidere årligt uddannelse af ca. 125 redningsspecialister (værnepligtige) og har tilknyttet ca. 50 frivillige og 10 befalingsmænd af reserven.

Afdelingen består overordnet set af tre underafdelinger; Beredskabs- og Sekretariatsafdelingen, Uddannelsesafdelingen og Logistikafdelingen.
Om stillingen
Stabschefen leder Beredskabs- og Sekretariatsafdelingen, der varetager den daglige planlægning og ledelse af det beredskabsfaglige område, bygninger/anlæg og administration.

Beredskabs- og Sekretariatsafdelingen har den primære beredskabsfaglige kontakt til vores samarbejdspartnere og har endvidere et bredt samarbejde med afdelingens ca. 30 vagthavende befalingsmænd. Endvidere løser Beredskabs- og Sekretariatsafdelingen administrative opgaver i relation til den øvrige koncern.

Du vil som stabschef, ligeledes være souschef og indgå i beredskabscentrets ledelse. Du vil som stabschef skulle varetage både administrative og ledelsesmæssige opgaver med reference til afdelingschefen.

Som stabschef vil du have det daglige forvaltningsmæssige ansvar i relation til personale, økonomi, regnskab og løn mv.. Ud over dette, har du ansvaret for Beredskabet og sagsbehandlingen omkring beredskabet.

Du vil endvidere skulle indgå i beredskabscentrets vagtordning som chefvagt (rådighedsvagt).

Den nærmere opgaveportefølje vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i den rette kandidats kompetencer og erhvervserfaring m.m.
Om dig
Du er officer i Beredskabsstyrelsen, og derudover opfylder du flere af følgende krav:

• Du har relevant arbejdserfaring
• Du er ansvarsfuld og tager ledelse
• Du har overblik og arbejder systematisk
• Du er en udpræget afslutter og kommer i mål med dine opgaver
• Du er en holdspiller, har gode samarbejdsevner og vilje til samarbejde
• Du er vant til at arbejde med DeMars som administrativt værktøj
• Du har kendskab til frivilligområdet
Ansættelsesvilkår
Som officer bliver du ansat som sektionschef efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Er du i forvejen tjenestemand fortsætter denne ansættelsesform med mindre andet ønskes.

KONTAKT og ANSØGNING

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte chefen for Beredskabsstyrelsen Sjælland, Stig Hammerhøj på tlf. 23 32 57 81.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Pia Knudsen på telefon 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er søndag den 21. januar 2020. Samtaler forventes afholdt i den efterfølgende uge.

Ansættelse er den 1. februar 2020 eller snarest mulig.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Læs mere om Beredskabsstyrelsen som arbejdsplads på www.BRS.dk

  
  
  

Generel information

Tjenestested
Næstved
Lokation
Region Sjælland
Funktionsniveau
U300 Ledere BRS
Ansøgningsfrist
21.01.2020
Indrykningsdato
07.01.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier