Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Jurist til Ledelsessekretariatet i Beredskabsstyrelsen


Jurist til Ledelsessekretariatet i Beredskabsstyrelsen

Kunne du tænke dig at arbejde for at redde liv, værdier og miljøet? Og har du mod på et selvstændigt og udfordrende job helt tæt på Beredskabsstyrelsens topledelse, hvor du samtidig er en del af et engageret team? Så er du måske vores nye jurist i Ledelsessekretariatet.
Om os
Beredskabsstyrelsen er en styrelse under Forsvarsministeriet, og udgør det statslige redningsberedskab. Som en del af forsvarsforliget 2018-2023 er Beredskabsstyrelsen blevet styrket, og styrelsen er fortsat i proces med at blive endnu mere integreret i Forsvarsministeriets koncern.

Beredskabsstyrelsen varetager en række opgaver indenfor myndighedsområdet samt det operative- og uddannelsesmæssige område i relation til beredskabet i Danmark og internationalt.

Beredskabsstyrelsen har ca. 450 højt dedikerede medarbejdere og chefer, der er sammen om en hverdag med højt tempo og spændende udfordringer. Vi har en høj faglighed på vidt forskellige områder og ser det som en styrke, at vi kan supplere hinanden og i fællesskab gøre en positiv forskel i samfundet. Vi har en kultur baseret på dialog og samarbejde, hvor der er plads til forskellighed.

Ledelsessekretariatet udgør en stabsfunktion for direktionen og yder ledelses- og departementsbetjening, har det overordnede ansvar for implementeringen af styrelsens del af forsvarsforliget, er ansvarlig for virksomhedsstyringen, udarbejder lovforslag, koordinerer opgaver på tværs, betjener samarbejdsudvalgene og varetager derudover en række opgaver af særlig strategisk betydning. Herudover har Ledelsessekretariatet en koordinerende rolle i forhold til den tværgående kontakt med de øvrige styrelser i koncernen og en central rolle i Beredskabsstyrelsens krisestyringsorganisation.

Arbejdet i Ledelsessekretariatet er meget omskifteligt, når det gælder opgaver, arbejdstid og tempo. Det stiller både store krav om fleksibilitet til den enkelte medarbejder og til kontoret som helhed – og fleksibiliteten går begge veje, så der også er plads til familielivet.

Vi tilbyder et selvstændigt og udfordrende job, hvor du kommer helt tæt på centrale processer, og du bliver en del af et hold, hvor alle har stærke faglige profiler og et fælles ønske om at præstere bedst muligt.

Det er en helt afgørende forudsætning for vores opgaveløsning, at der i høj grad er tale om en holdindsats, at vi har en god kemi og er drevet af ansvarsfølelse. Sammen skaber vi rammerne for direktionens daglige virke og medvirker til udvikling af Beredskabsstyrelsen.
Om stillingen
Du vil blive en del af Ledelsessekretariatet og vil skulle løse opgaver på tværs af styrelsen og med kontaktflader til eksterne samarbejdsparter.

Dine arbejdsopgaver vil blive tilrettelagt i forhold til dine kompetencer og vil bl.a. kunne omfatte:

- Betjening af Forsvarsministeriets departement, f.eks. koordinering af udarbejdelse af svar på udvalgsspørgsmål fra Folketinget, materiale til ministeren mv.

- Være sparringspartner for fagkontorerne.

- Lovfortolkning, udarbejdelse af regler mv.

- Koordinere større tværgående processer omkring udarbejdelse og revidering af love og bekendtgørelser.

- Deltagelse i fordelingen af opgaver i Ledelsessekretariatet og til andre kontorer.

- Deltage i koordinering af implementeringen af forsvarsforliget.

- Varetagelse af opgaver i relation til Forsvarsministeriets øvrige styrelser, andre myndigheder samt kommunerne.

- Deltagelse i Beredskabsstyrelsens krisestyringsorganisation.

Opgaverne stiller krav til dine skriftlige formidlingsevner, din sans for detaljen, din forståelse for det at arbejde med politiske og strategiske processer samt dine evner til at opbygge relationer og kommunikere på tværs af faglige og opgavemæssige skel.

Du skal kunne trives med at arbejde med korte deadlines og vil skulle agere bredt på tværs af styrelsen, ligesom du skal være klar til at tage ansvar – for stort som småt.
Om dig
Du er cand.jur eller har en lignende uddannelse og har gerne nogle års erfaring. Du har gennem tidligere ansættelser oparbejdet forståelse for samspillet mellem en faglig styrelse og et departement. Du kan ”skære en sag til” og gøre faglige argumenter juridisk holdbare og politisk salgbare.

Du har erfaring med og/eller lyst til at vejlede andre om opgaveløsningen og er bevidst om, at vi gennem samarbejde når det bedste resultat.

Du er analytisk stærk, og har gode skriftlige formidlingsevner. Du er ambitiøs og målrettet – ikke kun på egne, men også på organisationens vegne.

Når det brænder på, har du et højt drive og en udpræget vilje til at levere.

Du er omhyggelig, og har forståelse for vigtigheden af at have styr på detaljerne.

Ikke mindst er du en holdspiller med veludviklede samarbejdsevner, situationsfornemmelse og helhedsforståelse.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som specialkonsulent og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du skal være indstillet på at gennemføre en mindre færdighedstest i forbindelse med en evt. ansættelsessamtale.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte chefen for Ledelsessekretariatet, Marianne Østerby Kristensen på telefon 22 19 51 54 eller souschef Jacob Deleuran på 30 94 22 46.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Toke Rasmussen på telefon 32 66 59 91.

Ansøgningsfristen er søndag den 19. januar 2020. Samtaler forventes afholdt snarest derefter.

Ansættelse er 1. marts eller snarest muligt.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis mv.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.

Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.

Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.

Beredskabsstyrelsen har ca. 450 ansatte fordelt på hovedsædet i Birkerød, seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.

Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.

Læs mere om Beredskabsstyrelsen som arbejdsplads på www.brs.dk
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Birkerød
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C300
Ansøgningsfrist
19.01.2020
Indrykningsdato
05.01.2020

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier