Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Seniorsergent til værnepligtsuddannelsen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland


Seniorsergent til værnepligtsuddannelsen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland

Vil du være med til at sikre, at værnepligtsuddannelsen i Beredskabsstyrelsen opleves interessant og udfordrende? Har du lyst til at undervise, lede og coache? Så har vi måske et job til dig.
Om os
Beredskabsstyrelsen Sjælland opretholder et døgnberedskab på Sjælland samt uddanner årligt ca. 125 værnepligtige til redningsspecialister. Derudover gennemfører Beredskabsstyrelsen Sjælland en lang række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab, inkl. rådgivning og uddannelse af eksterne samarbejdspartnere i bered-skabsfaglige emner.
Om stillingen
En stilling i et spændende miljø, hvor du vil være med til at uddanne og lede især værnepligtige, men også frivillige og eksterne kursister. Du vil også indgå i vagtordningen og dermed rykke ud til både lokale, regionale og nationale hændelser. For at vedligeholde nuværende og tilegne dig nye kompetencer gennemfører du en række kurser og uddannelser. Nogle af disse kurser er specielt målrettet mod Beredskabsstyrelsen Sjællands specialberedskaber.

Efter gennemførelse af relevant uddannelse vil udsendelse til Beredskabsstyrelsens internationale engagementer muligvis også kunne komme på tale.

Beredskabsstyrelsen Sjælland er en dynamisk organisation med en hurtigt skiftende hverdag, hvor du bliver en del af et engageret og kompetent kollegateam, der lægger stor vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen.

I stillingen skal du;
• planlægge, gennemføre, evaluere og videreudvikle uddannelsen af værnepligtige, frivillige og eksterne kursister
• medvirke til at sikre, at de værnepligtige, frivillige og eksterne kursister oplever uddannelsen som anvendelig, interessant og tidssvarende
• støtte sergenter og oversergenter i deres fortsatte udvikling som undervisere af værnepligtige, frivillige og eksterne kursister og i rollen som leder af mindre enheder
• støtte faggruppelederen i hverdagen og virke som næstkommanderende
• deltage i løsningen af administrative opgaver
• coache værnepligtige, sergenter og oversergenter
• gennemføre undervisning - både inden for og uden for normal arbejdstid
• Indgå i den døgnbaserede udrykningsvagt - som 2. vagthavende
• Indgå i Beredskabsstyrelsens internationale katastrofebistands- og nødhjælpsarbejde, jf. de til enhver tid fastsatte bestemmelser.

Om dig
Du har gennemført Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse og har nogle års erfaring som oversergent ved værnepligtsuddannelsen i Beredskabsstyrelsen. Du skal endvidere have praktisk erfaring fra Beredskabsstyrelsens udrykningsberedskab.

Som person forestiller vi os, at du:
• brænder for at formidle viden ved at undervise værnepligtige, frivillige og eksterne kursister
• trives med at støtte og coache
• kan lide at lede – i dagligdagen og under indsats
• kan arbejde i teams
• kan tage initiativ og arbejde selvstændigt inden for givne rammer
• har blik for detaljen mens overblikket bevares
• kan se løsninger frem for begrænsninger
• er god til at planlægge
• er fleksibel - både når det gælder arbejdsopgaver og arbejdstid.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Næstved.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Uddannelsesleder Anna Munkholm Thomsen på telefon 61 88 44 74.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent seniorsergent Troels Enig på mail FPS-BA-BS245@MIL.DK eller telefon 72 81 91 64.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2019.

Ansættelse pr. 1. januar 2020 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads. Vi vil gerne afspejle det om-kringliggende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede, uanset personlig bag-grund, til at søge stillingen. Vi tror nemlig på, at forskellighed styrker opgaveløsningen, dynamikken og fremmer nytænkning.

Beredskabsstyrelsen yder ved større ulykker og katastrofer i Danmark assistance til kommuner, politi og andre myndigheder. Dette når der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Be-redskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgi-ver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt for ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Næstved
Lokation
Region Sjælland
Funktionsniveau
U200 Mellemledere BRS
Ansøgningsfrist
15.12.2019
Indrykningsdato
29.11.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier