Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Oversergent til værnepligtsuddannelsen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland


Oversergent til værnepligtsuddannelsen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland

Kan du lide at undervise? Vil du være med til at sikre, at værnepligtsuddannelsen i Beredskabsstyrelsen opleves interessant og udfordrende? Så har vi måske et job til dig.
Om os
Beredskabsstyrelsen Sjælland opretholder et døgnberedskab på Sjælland samt uddanner årligt ca. 125 værnepligtige til redningsspecialister. Derudover gennemfører Beredskabsstyrelsen Sjælland en lang række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab, inkl. rådgivning og uddannelse af eksterne samarbejdspartnere i beredskabsfaglige emner.
Om stillingen
En stilling i et spændende miljø, hvor du vil være med til at uddanne og lede især værnepligtige, men også frivillige og eksterne kursister. Du vil også indgå i vagtordningen og dermed rykke ud til både lokale, regionale og nationale hændelser. For at vedligeholde nuværende og tilegne dig nye kompetencer gennemfører du en række kurser og uddannelser. Nogle af disse kurser er specielt målrettet mod Beredskabsstyrelsen Sjællands specialberedskaber.

Beredskabsstyrelsen Sjælland er en dynamisk organisation med en hurtigt skiftende hverdag, hvor du bliver en del af et engageret og kompetent kollegateam, der lægger stor vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen.

Vi forestiller os, at du kan:
• deltage i planlægningen, gennemførelsen, evalueringen og videreudviklingen af uddannelsen af værnepligtige, frivillige og eksterne kursister
• medvirke til at sikre, at de værnepligtige, frivillige og eksterne kursister oplever uddannelsen som anvendelig, interessant og tidssvarende
• gennemføre undervisning - både inden for og uden for normal arbejdstid
• indgå i den døgnbaserede udrykningsvagt - som vagthavende.
Om dig
Du har gennemført Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse og har eventuelt nogle års erfaring fra Beredskabsstyrelsen eller lign.

Som person forestiller vi os, at du:
• brænder for at formidle viden ved at undervise værnepligtige, frivillige og eksterne kursister
• kan lide at lede mindre enheder – i dagligdagen og under indsats
• kan arbejde i teams
• har blik for detaljen mens overblikket bevares
• kan arbejde selvstændigt inden for givne rammer
• kan se løsninger frem for begrænsninger
• er god til at planlægge
• er fleksibel - både når det gælder arbejdsopgaver og arbejdstid
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Næstved.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Uddannelsesleder Anna Munkholm Thomsen på telefon 61 88 44 74.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte For-svarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent seniorsergent Troels Enig på mail FPS-BA-BS245@MIL.DK eller telefon 72 81 91 64.

Ansøgningsfristen er den 15. december. samtaler forventes afsluttet i december.

Ansættelse pr. 1. januar 2020 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads. Vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. Vi tror nemlig på, at forskellighed styrker opgaveløsningen, dynamikken og fremmer nytænkning.

Beredskabsstyrelsen yder ved større ulykker og katastrofer i Danmark assistance til kommuner, politi og andre myndigheder. Dette når der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt for ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Næstved
Lokation
Region Sjælland
Funktionsniveau
U200 Mellemledere BRS
Ansøgningsfrist
15.12.2019
Indrykningsdato
29.11.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier