Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Oversergent til Logistikcentret


Oversergent til Logistikcentret ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland

Ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland er en stilling som oversergent ved Logistikcenter Mundering og Sikkerhedsudrustning/Munderingsdepot ledig til besættelse pr. 1. januar 2020.
Om os
Stillingen er placeret ved Beredskabsstyrelsen i Sydjylland i Haderslev, som udgør overbygningsberedskabet i Syddanmark og varetager operative opgaver inden for brand, redning og miljø. Herudover er vi uddannelsessted for ca. 75 værnepligtige, som i løbet af en 9 måneders periode gennemgår en omfattende uddannelse og indgår i beredskabscentrets udrykningsvagt.

Logistikcenteret er en selvstændig enhed under Beredskabsstyrelsen Sydjylland, der varetager udvikling, indkøb og lagerføring af mundering og sikkerhedsudrustning for såvel hele Beredskabsstyrelsens område samt flere eksterne aktører.
Om stillingen
Arbejdsopgaverne vil primært omhandle:
• Lagerarbejde, herunder varemodtagelse, plukning, oprydning, optælling m.v.
• Pakning og klargøring af følgesedler og plukkelister til fragt
• Eftersyn og vedligeholdelse af hjelme
• Oprydning og rengøring af arbejdsområder
• Vask, desinficering og kontrol af røgdykkermasker og lungeautomater
• Vaskeriopgaver
• Klargøring af mundering til indkaldelse, indsatser m.v.
• Der kan være behov for at hjælpe grovere systuearbejde/saddelmagerarbejde
• Produktion af øvelsesdukker m.v.

Desuden skal du indgå efter de til enhver tid fastsatte bestemmelser i Beredskabsstyrelsens døgnvagt, samt indgå efter de til enhver tid fastsatte bestemmelser i Beredskabsstyrelsens internationale katastrofebistands- og nødhjælpsarbejde.
Om dig
Du har gennemført Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse og afsluttet din pligtige tjeneste i Beredskabsstyrelsen.

Du kan kommunikere klart og tydeligt, ligesom du evner og har vilje til at samarbejde og sikrer derigennem gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt. Du har en naturlig autoritet og udstråling, der skaber tillid og fremmer troværdighed.

Du kan arbejde selvstændigt i en omskiftelig hverdag, ligesom du er omstillingsparat og fleksibel i dagligdagen, hvor du med kort varsel kan tilpasse dig arbejdsdagens indhold. Du har gode samarbejdsevner og er udviklings- og resultatorienteret.

Det vil være en fordel, hvis du har en håndværksmæssig uddannelse, er vant til at anvende standardprogrammerne i Microsoft Office, ligesom du skal være indstillet på at deltage i kurser i DeMars, med henblik på at løse lageropgaverne.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for Logistikventer Mundering Niels Jørgen Fig på telefon 73 52 74 80 eller mail BRS-NJF@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Ansøgningsfrist er 17. december 2019.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
 
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.
 
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
 
Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.
 
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.

  
  
  

Generel information

Tjenestested
Haderslev
Lokation
Region Syddanmark
Funktionsniveau
U200 Mellemledere BRS
Ansøgningsfrist
17.12.2019
Indrykningsdato
28.11.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier