Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Næstkommanderende for Logistikcentret ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland


Næstkommanderende for Logistikcentret ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Vil du være med at til at videreudvikle vores Logistikcenter?

Er du initiativrig, systematisk og målrettet med ledelseserfaring fra tidligere beskæftigelse? Er du god til at motivere dine medarbejdere og fremme et godt samarbejde?

Hvis du kan svare ja, er du allerede godt på vej til at blive den nye næstkommanderende for Logistikcentret ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland fra den 1. februar 2020 eller snarest derefter.
Om os
Logistikcentret er en afdeling under Beredskabsstyrelsen Nordjylland, der består af Logistikcenter Åndedræt, centrets værksted samt depot- og øvelsespladsvirksomhed.
Desuden koordinerer logistikcentret den indtægtsdækkede virksomhed ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland.

Ved logistikcentret er der ansat 2 officerer (chef og næstkommanderende), 12 medarbejdere fra stampersonelgruppen samt 6 civile medarbejdere. Chefen for logistikcentret er overodnet ansvarlig for ledelse og drift.

Vi tilbyder en spændende stilling med mulighed for at videreudvikle dine lederkompetencer. Beredskabsstyrelsen Nordjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Thisted og udgør det statslige overbygningsberedskab i Nordjylland, herunder uddannelsen af ca. 88 redningsspecialister (værnepligtige) årligt.
Om stillingen
Som næstkommanderende ved logistikcentret har du det daglige personale- og ledelsesansvar for logistikcentrets medarbejdere, herunder planlægning og tilrettelæggelse af den daglige drift.

Du varetager i chefens fravær ledelsen af logistikcentret, herunder økonomiske dispositioner.

Du arbejder målrettet og systematisk og sikrer, at opgaver indenfor ansvarsområdet udføres på en måde, der medvirker til et godt samarbejde med tjenestestedets øvrige personale, Beredskabsstyrelsens centrale og decentrale enheder samt eksterne samarbejdspartnere. Du bidrager til at sikre fleksible, udviklende og effektive opgaveløsninger til gavn for beredskabscentrets ansatte, værnepligtige og frivillige.

Du deltager i interne arbejdsgrupper, der har relation til arbejdsområderet og endvidere særligt sikrer støtte til og samarbejdet imellem logistikcentrets enheder. Du deltager i møde- og rejsevirksomhed, herunder indgår i samarbejde og erfaringsudveksling med eksterne samarbejdspartnere.

Det er en forudsætning, at du kan indgå i det nationale beredskab som vagthavende i centrets daglige beredskab og som aktiv part i det internationale katastrofebistands- og nødhjælpsarbejde.
Om dig
Du har:

• En videregående uddannelse på minimum bachelorniveau/diplomniveau.
• Solid beredskabsfaglig uddannelse og operativ erfaring, der sætter dig i stand til at varetage virket som officer i Beredskabsstyrelsen og 1. vagthavende befalingsmand.
• Kendskab til SAP og evt. erfaring med DeMars, herunder lager- og projektstyring.
• Kendskab til budgetstyring.
• Viden om og erfaring med ledelse af en forskelligartet medarbejdergruppe.
• Gode kommunikative evner – såvel i tale som på skrift – gerne også på tysk og på engelsk.

Du:

• Trives i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor pludselige ændringer er dagligdag.
• Kan se og forstå helheder og sammenhænge.
• Fokuserer på resultater.
• Viser initiativ og tager udfordringer op med et positivt udgangspunkt.
• Har en god fysik og en stærk psyke.
• Er villig til at gennemføre relevant efteruddannelse – herunder i SAP – DeMars, beredskabsfaglige kurser mv.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter sektionsleder. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at kontakte brigadechef Lennart Kvist Sørensen på telefon 96 17 72 10 eller sektionschef Lars Enevoldsen på telefon 96 17 72 80.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2019. Vi forventer at gennemføre samtaler i uge 51.

Ansættelse er 1. februar 2020 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Thisted
Lokation
Region Nordjylland
Funktionsniveau
U300 Ledere BRS
Ansøgningsfrist
15.12.2019
Indrykningsdato
25.11.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier