Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Medarbejder til Kontoret for Krisestyring i Beredskabsstyrelsen


Medarbejder (sektionsleder/kaptajn/fuldmægtig) til Kontoret for Krisestyring i Beredskabsstyrelsen

Vil du være med til at gøre Danmark til et endnu mere robust samfund?

Vil du være med til at klæde beslutningstagere på til at træffe strategiske beslutninger under kriser?

Og vil du gøre det sammen med en flok super engagerede kollegaer?
Om os
Kontoret for Krisestyring rådgiver danske myndigheder om beredskabsplanlægning, strategisk krisestyring og beskyttelse af kritisk infrastruktur og indgår i internationalt samarbejde på feltet. Der er også et tæt samspil med en række større virksomheder.

Væsentlige opgaver i kontoret er bl.a. udarbejdelse af Nationalt Risikobillede, bistand til at opbygge krisestyringskapacitet i Georgien, strategisk arbejde med krisestyringsøvelser sammen med andre myndigheder bl.a. den nationale krisestyringsøvelse KRISØV. Hvert andet år en topchefskonference, samt som led i den politiske aftale om Forsvaret og Beredskabet, et flerårigt projekt med det formål at højne evnen til strategisk krisestyring i Danmark. Kontoret underviser også på Beredskabsstyrelsens kurser om samfundets beredskab.

Kontoret består af en chef og ni akademiske medarbejdere.
Om stillingen
Du vil særligt skulle arbejde med rådgivning om statslig, regional og kommunal beredskabsplanlægning samt indgå i arbejdet med Nationalt Risikobillede og den næste topchefskonference om krisestyring.

Du skal være indstillet på at bidrage til en bred vifte af opgaver inden for kontorets område.
Om dig
Du har en militær, beredskabsfaglig eller akademisk baggrund.

Derudover opfylder du flere af følgende krav:

• Har relevant erfaring.
• Har overblik og arbejder systematisk.
• Skriver et kortfattet og letforståeligt dansk og engelsk.
• Er en god mundtlig formidler.
• Kan lide at være i spil med mange samarbejdspartnere og er god til at netværke.
• Er fleksibel og løsningsorienteret.
• Er vant til at anvende DEMARS som administrativt støttesystem.

Hvis du også har sprogøre, mestrer tysk eller fransk, gør det bestemt ikke noget.
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst, enten som sektionsleder, kaptajn/kaptajnløjtnant eller AC’er.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Charlotte Bro på telefon 25 11 38 33.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.

Ansøgningsfristen er den 16. december 2019 og samtaler afholdes i starten af januar 2020.

Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingerne via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som udtalelser, uddannelsesbeviser, mv.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.
Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Birkerød
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
U300 Ledere BRS
Ansøgningsfrist
16.12.2019
Indrykningsdato
22.11.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier