Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Souschef til Kontoret for Krisestyring i Beredskabsstyrelsen


Souschef til Kontoret for Krisestyring i Beredskabsstyrelsen

Vil du være med til at gøre Danmark til et endnu mere robust samfund? Vil du være med til at klæde beslutningstagere på til at træffe strategiske beslutninger under kriser? Og vil du gøre det sammen med en flok super engagerede kollegaer?
Om os
Kontoret for Krisestyring rådgiver danske myndigheder om beredskabsplanlægning, strategisk krisestyring og beskyttelse af kritisk infrastruktur og indgår i internationalt samarbejde på feltet. Der er også tæt samspil med en række større virksomheder.

Væsentlige opgaver i kontoret er bl.a. udarbejdelse af Nationalt Risikobillede, bistand til at opbygge krisestyringskapacitet i Georgien, strategisk arbejde med krisestyringsøvelser sammen med andre myndigheder bl.a. den nationale krisestyringsøvelse KRISØV, hvert andet år en topchefkonference samt – som led i den politiske aftale om Forsvaret og beredskabet - et flerårigt projekt med det formål at højne evnen til strategisk krisestyring i Danmark.

Kontoret består af en chef og 8 akademiske medarbejdere.
Om stillingen
Som souschef vil du skulle varetage både administrative og ledelsesmæssige opgaver i samspil med kontorchefen. Der vil være fokus på udvikling af dit ledelsespotentiale. Derudover skal du varetage en egen opgaveportefølje inden for kontorets område.
Om dig
Du har en akademisk uddannelse med vægt på det samfundsfaglige eller juridiske og derudover opfylder du flere af følgende krav:

• Har relevant arbejdserfaring.
• Har overblik og arbejder systematisk.
• Skriver et kortfattet og letforståeligt dansk og engelsk.
• Er en god mundtlig formidler.
• Kan lide at være i spil med mange samarbejdspartnere og er god til at netværke.
• Er vant til at anvende DEMARS som administrativt støttesystem.

Hvis du også mestrer tysk eller fransk, gør det bestemt ikke noget.
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst, enten som sektionschef, specialkonsulent eller chefkonsulent, hvis du er det i forvejen.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Charlotte Bro på 25 11 38 33.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 11. november 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i forlængelse af ansøgningsfristen.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Birkerød
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
U300 Ledere BRS
Ansøgningsfrist
13.11.2019
Indrykningsdato
30.10.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier