Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Servicemedarbejder til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole (Genopslag)


Servicemedarbejder til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole

Beredskabsstyrelsen Teknisk Skolen søger servicemedarbejder til Operativ Uddannelsesstøtte.
Om os
Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole er en central spiller i uddannelsen af mellemledere og ledere til det samlede danske redningsberedskab.

Vi gennemfører internatkurser med en stor andel af praktiske øvelser og sætter en ære i, at vores gæster og kursister får en udsøgt service.

Du vil blive tilknyttet afdelingen Operativ Uddannelsesstøtte (OUS), der varetager en række væsentlige klargørings- og driftsmæssige opgaver i forbindelse med skolens kurser.

Som servicemedarbejder ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole bliver du en del af en dynamisk organisation med ca. 40 engagerede kolleger, der løser skolens opgaver i et positivt og åbent miljø med en uhøjtidelig omgangsform og ofte i et højt tempo.
Om stillingen
Organisatorisk vil du blive tilknyttet teamet Markering, Sikkerhed og Medieservice (MSM). MSM varetager klargørings-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver i skolens øvelsesanlæg og til skolens kurser.

Du vil blive en del af et velfungerende markerings- og sikkerhedsteam, som har mange forskellige opgaver i relation til det vigtige markerings- og sikkerhedsarbejde før, under og efter øvelser på og udenfor skolen.

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet at varetage klargøringen til øvelser i forhold til udarbejdede markeringsplaner. Du skal risikovurdere og iværksætte sikkerhedsmæssigt forsvarlige løsninger i markeringssituationer på og udenfor skolens område samt løse uventede markeringsopgaver, der opstår i situationen, hvor læringsmiljøet udvikler sig.
I samarbejde med skolens lærere skal du finde den bedst mulige løsning på en markering i brand-, rednings og / eller CBRN-situationer.

Derudover vil der være deltagelse i opgaver omkring kontrol, vask og tørring af skolens røgdykkerudstyr.

Som medarbejder ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole kan du forvente gode udviklingsmuligheder tilpasset dine ønsker og kompetencer samt skolens behov.
Om dig
Vi forestiller os, at du er faglært inden for metalfagene, meget gerne som mekaniker og eventuelt med gode anbefalinger, hvor du kan dokumentere, at du selvstændigt og på eget initiativ kan løse opgaver, men ikke mindst kan fungere i et team, hvor der er behov for dine evner for samarbejde.

Du skal have kørerkort til kategori B og C, og det vil være en fordel, hvis du tillige har kategori B/E eller C/E, gaffeltruck-, teleskoplæsser- og krancertifikat, eller at du er villig til at erhverve disse indenfor den nærmeste fremtid.

Det er et krav, at du er uddannet som Holdleder, eller at du er villig til at gennemgøre uddannelsen.

Det er ligeledes et krav, at du har IT kompetencer på brugerniveau (Office pakken, specielt Word og Excel).

Grundet skolens internationale relationer vil det tillige være en fordel, hvis du har engelsk/tysk kundskaber både i skrift og tale.

Som person er du omstillingsparat og fleksibel, da du kan forvente en omskiftelig hverdag.
Desuden er du resultatorienteret og udadvendt med godt humør.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst for håndværkere i staten og den enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er på kr. 25.355,62 pr. måned. Afhængig af dine kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af MSM, chefsergent Jørgen Kragh eller chef for OUS sektionschef Per Teglgaard på telefon 45 90 69 00. Du kan læse mere om skolen på www.brs.dk/brts.

Har du spørgsmål vedr. løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 72 81 91 44.

Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningsmodul ved at trykke på linket ”søg stillingen”.

Ansøgningsfristen er søndag den 15. oktober 2019. Stillingen er til besættelse snarest herefter.

Forsvarsministeriets koncern og hermed også Beredskabsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Du kan læse mere om skolen på www.brs.dk/brts.

Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Tinglev
Lokation
Region Syddanmark
Funktionsniveau
C100
Ansøgningsfrist
15.10.2019
Indrykningsdato
09.10.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier