Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Delingsfører og faggruppeleder til Beredskabsstyrelsen Nordjylland


Delingsfører og faggruppeleder til Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Er du en handlekraftig leder med analytiske evner, teknisk forståelse, ledelsesmæssige og voksenpædagogiske evner samt en god fysik? Så har Beredskabsstyrelsen Nordjylland en ledig stilling som delingsfører og faggruppeleder i uddannelsesafdelingen til besættelse fra den 1. august 2019 eller snarest derefter.
Om os
Beredskabsstyrelsen Nordjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Thisted, og udgør det statslige overbygningsberedskab i Nordjylland. Primæropgaven er operativt beredskab, herunder uddannelsen af ca. 90 redningsspecialister (værnepligtige) om året.

Uddannelsesafdelingen, hvor stillingen er placeret, er en dynamisk enhed med ca. 20 officerer og mellemledere, som varetager uddannelse og en stor del af de operative opgaver ved afdelingen.
Om stillingen
Dit arbejde spænder over en række opgaver, fra daglig planlægning og ledelse i faggruppen for både befalingsmænd og værnepligtige, praktisk instruktørvirke samt aktiv deltagelse i ledelsen af den samlede uddannelsesenhed.

Du skal indgå som 1. vagthavende i Beredskabsstyrelsens døgnbemandede udrykningsvagt. Det forventes endvidere, at du deltager i Beredskabsstyrelsens internationale beredskab.

Som officer i Beredskabsstyrelsen indgår du i en moderne organisation, der løser opgaver i samarbejde med bl.a. det kommunale redningsberedskab, Politiet, Forsvaret, Fødevarestyrelsen, Udenrigsministeriet og Internationale myndigheder.

Du må regne med, at det ved ansættelse som leder i Beredskabsstyrelsen kan blive nødvendigt at flytte tjenestested, f.eks. som et led i din videre karriere.
Om dig
Du er faglig dygtig, evner at tænke i helheder og sammenhænge og har øje for udvikling. Du arbejder selvstændigt og systematisk, men har samtidig fornemmelse for, hvornår det er relevant at sparre og inddrage andre i opgaverne. Dine samarbejdsevner er gode, og du interesserer dig for tværfagligt samarbejde.

Din profil passer, hvis du kan sige ja til flere af nedenstående punkter:

• Er på nuværende tidspunkt ansat som mellemleder, officersaspirant eller korpsmester ved en af Beredskabsstyrelsens afdelinger.
• Har flere års erfaring fra en faggruppe og som vagthavende i Beredskabsstyrelsens udrykningsvagt.
• Har en videregående uddannelse på minimum bachelorniveau/diplomniveau.
• Er god til at omgås mennesker og har udprægede samarbejdsevner.
• Har flair for og lyst til at lære fra dig som underviser og sparringspartner.
• Trives i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor pludselige ændringer er dagligdag.
• Kan se og forstå helheder og sammenhænge.
• Fokuserer på resultater.
• Viser initiativ og møder udfordringer med et positivt sind.
• Har en god fysik og en stærk psyke.

Selvom funktionen indebærer en del ledelse og administration, skal du have lyst til praktisk tjeneste ligesom du skal være forberedt på tjeneste, uddannelses og øvelsesaktivitet udenfor normal arbejdstid.

Vi har fokus på, at du løbende får udviklet dine kompetencer, så de passer til dine daglige arbejdsopgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter korpsmestre. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du skal gennemføre et uddannelsesprogram, ansættes du som officersaspirant (kadet) efter samme overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Inden ansættelse skal du være indstillet på at gennemgå en optagelsesprøve, hvis du ikke allerede er testet til officersniveau.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte uddannelseschef Frederik Bøtker på telefon 50 87 75 97 eller stabschef Claes Mørch på telefon 22 84 28 68.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er 27. juni 2019. Ansættelsessamtaler forventes påbegyndt i uge 27. Stillingen er til besættelse fra den 1. august 2019 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Thisted
Lokation
Region Nordjylland
Funktionsniveau
U300 Ledere BRS
Ansøgningsfrist
27.06.2019
Indrykningsdato
11.06.2019

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier