Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Job 
 

Rekrutteringsprocessen 

I Beredskabsstyrelsen søger vi løbende nye kollegaer. Her på siden kan du finde praktiske oplysninger om, hvordan du søger en stilling hos os og læse en beskrivelse af vores rekrutteringsproces.

 

Kvittering for ansøgning

Når du sender en ansøgning til Beredskabsstyrelsen, vil du modtage en kvittering for, at den er modtaget hos os. [Billede af BRS-medarbejdere med ansigter på]

 

Udvælgelse til samtale

Når ansøgningsfristen for en ledig stilling er udløbet, gennemlæser den ansættende afdeling i Beredskabsstyrelsen de indkomne ansøgninger. Herefter inviteres relevante ansøgere til en uddybende samtale. Antallet af kandidater, der inviteres en samtale, varierer alt efter hvilken stilling der er tale om, og alt efter hvor kvalificeret ansøgerfeltet er. Det nærmere tidspunkt for samtalen aftales individuelt med ansøgeren.

 

Deltagere ved samtalen

Ansøgeren vil ved samtalen møde ansættelsesudvalget, der sammensættes efter stillingsprofilen. Ansættelsesudvalget består typisk af chefen og en eller flere medarbejdere fra den ansættende afdeling samt tillidsrepræsentanten for den faglige organisation, der dækker det område, som kandidater til stillingen typisk vil høre under. Er der tale om en stilling i Forsvarsministeriets turnusordning, vil der typisk også deltage en repræsentant fra Forsvarsministeriet.

 

Samtalen

Målet med samtalen er at afdække - begge veje -, om der er et match mellem dig og stillingen i Beredskabsstyrelsen. Ved samtalen vil du derfor få mulighed for at uddybe din ansøgning og fortælle om din faglige og personlige profil, og du vil få yderligere oplysninger om Beredskabsstyrelsen og om den stilling, du har søgt. Herudover vil du få nogle mere praktiske oplysninger om at være ansat i Beredskabsstyrelsen. Samtalen varer omkring en time. [Billede af BRS-medarbejdere med ansigter på]

 

Endelig udvælgelse

Når alle samtaler er gennemført, sker der en vurdering af alle kandidater og en udvælgelse af den kandidat, som bliver tilbudt stillingen. Den udvalgte kandidat vil blive kontaktet telefonisk.

 

Lønforhandling

Såfremt kandidaten er interesseret i ansættelsen, er næste skridt, at der skal gennemføres en lønforhandling, og at en endelig startdato aftales. Alt efter hvilken stillingskategori, der er tale om, kan det enten være kandidaten selv eller dennes kommende tillidsrepræsentant eller relevante faglige organisation, der skal foretage lønforhandlingen med Beredskabsstyrelsen. Når startdato og løn er forhandlet på plads, og lønaftalen er underskrevet, vil Beredskabsstyrelsen sende en skriftlig bekræftelse på ansættelsen.

 

Afslag

Herefter informerer Beredskabsstyrelsen de ansøgere, som ikke kommer i betragtning til stillingen. De ansøgere, som har været til samtale, kontaktes på e-mail eller telefon, og de ansøgere, som ikke har været til samtale, vil blive modtage en e-mail. Alle ansøgere, der har deltaget i en ansættelsessamtale, er velkomne til at kontakte Beredskabsstyrelsen, hvis de ønsker at få uddybet afslaget.

 

Særlige procedurer

I enkelte tilfælde inviteres relevante kandidater til en stilling til endnu en samtale. Herudover kan kandidaterne - i forbindelse med besættelsen af specifikke stillingstyper - skulle gennemgå en personlighedstest. Dette gælder blandt andet ved besættelse af chefstillinger.

 

Behandling af personoplysninger

Når du søger en stilling i Beredskabsstyrelsen, behandler vi din ansøgning fortroligt. Alle ansøgninger og bilag bliver gemt i Beredskabsstyrelsens elektroniske journal. Det er kun de medarbejdere i styrelsen, som er involveret i rekrutteringsprocessen, der har adgang til din ansøgning.
Sidst opdateret 02-04-2013 - kl. 15:45