Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Job 
to brandfolk
 

Hovedsamarbejdsudvalget 

Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) er et forum for dialog, hvor beslutninger og nye ideer, der vedrører hele Beredskabsstyrelsen, kan drøftes og udvikles mellem ledelse og medarbejdere.


Emner som bliver drøftet på HSU er mål, strategi, kompetenceudvikling, strukturændringer og større ændringer i medarbejdernes ansættelsesforhold. Andre emner kan drøftes, hvis HSU finder det væsentligt af hensyn til den strategiske udvikling af arbejdspladsen f.eks. personalepolitik, trivsel og omstilling på arbejdspladsen.

 

Sidst opdateret 11-02-2014 - kl. 14:12

Kontakt

HR-centret
hre@brs.dk