Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Internationalt 
 

Civilbeskyttelsessamarbejde i regi af Østersørådet 

CBSS

Østersørådet (CBSS – Council of the Baltic Sea States) er et forum for overordnet koordinering mellem udenrigsministrene i de 11 medlemsstater samt et medlem af EU-Kommissionen. Formandskabet for Østersørådet går på skift mellem medlemsstaterne.
 
Hovedmålet er at binde Østersø-regionen sammen i et stadig tættere samarbejde mellem alle Østersølandene via tre langsigtede prioritetsområder. Civilbeskyttelsessamarbejdet indgår under ”Safe and Secure Region”, hvor specialiserede netværk dækkes af forskellige danske sektormyndigheder, ligesom en række projekter gennemføres under EU’s Østersø-strategi.

Beredskabsstyrelsen deltager i netværket vedr. civilbeskyttelse (”CBSS Civil Protection Network”), som er et forum for udveksling af erfaringer og ”best practices” i regionen. Netværket har bl.a. haft et særligt fokus på brandforebyggelse og på vurdering af effektmåling i relation til forebyggelsestiltag. Endvidere deltager styrelsen i ”Expert Group on Nuclear and Radiation Safety”, som har udviklet det faglige netværk inden for nuklear og radiologisk sikkerhed i Østersøregionen. 

Sidst opdateret 19-10-2018 - kl. 11:04