Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Internationalt 
 

NORDRED 

Danmark (Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen) varetager i perioden 2015-2018 formandskabet for NORDRED. Organisationerne har dermed et fælles ansvar for koordinering af møderne i Kontaktgruppen for NORDRED, være behjælpelig ved behov for assistance de nordiske lande imellem samt afholde en formandskabskonference i 2018.

Hertil vil der blive sat fokus på at gennemføre konkrete projekter, der skal bidrage til at udvikle NORDRED-samarbejdet, herunder opdatering af Nordisk Redningstjenestehåndbog samt undersøgelse af muligheden for at udvide NORDRED-aftalen til også at omfatte prædeployering.

Det nordiske redningssamarbejde (NORDRED) er et samarbejde mellem Sverige, Finland, Island, Norge og Danmark, der er etableret for at fremme samarbejdet på civilbeskyttelsesområdet landene imellem. NORDRED har primært fokus på operative opgaver som f.eks. redningsindsatser.

Grundlaget for NORDRED er en rammeaftale, som blev underskrevet i 1989 af Norge, Sverige, Finland og Danmark. Senere kom også Island med i samarbejdet. Rammeaftalen giver mulighed for, at beredskabsmyndigheder i de nordiske lande kan samarbejde om at yde hurtig og effektiv hjælp til hinanden i nødsituationer. I aftalen forpligter de nordiske lande sig til (i det omfang det er muligt) at bistå hinanden med at forhindre eller begrænse skader på personer eller ejendom eller miljø i forbindelse med nødsituationer, ulykker eller overhængende fare for en ulykke.

Et stort antal kommunale beredskaber i de nordiske lande har i dag aftaler, der er knyttet til NORDRED. Derudover er der i regi af Haga-erklæringen også inkluderet en aftale om udviklingen af NORDRED-samarbejdet.
Sidst opdateret 27-09-2018 - kl. 12:34