Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Internationalt 
 

Haga-samarbejdet 

De nordiske ministre med ansvar for beredskabet mødes hvert år for at styrke samarbejdet inden for en række områder, der har betydning for beredskabet i Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark. 

Det styrkede nordiske samarbejde udspringer oprindeligt af Haga-erklæringen fra april 2009 vedtaget på Haga Slott udenfor Stockholm. På ministermøde i juni 2013 blev Haga II erklæringen tiltrådt, som er en yderligere styrkelse af det nordiske samarbejde på beredskabsområdet, hvor der arbejdes mod en vision om ”et robust Norden uden grænser”. 

Et mål er at styrke den nordiske profil internationalt i forhold til samarbejdet inden for fx EU. Beredskabsstyrelsen arbejder derfor sammen med beredskabsmyndighederne fra de øvrige nordiske lande på at videreudvikle muligheden for gensidig assistance bl.a. i overensstemmelse med den nordiske solidaritetserklæring fra 2011. Endvidere skal de fælles nordiske moduler kunne anvendes til at hjælpe katastroferamte lande uden for Norden. 

Eksempler på samarbejdsområder

Haga-samarbejdet har siden 2009 omfattet blandt andet følgende områder: 

  •    Redningstjeneste
  •    CBRN-beredskab
  •    Kriseportaler
  • Anvendelsen af frivillige
  • Forskning og udvikling
  • Taktisk brandforebyggelse (brandforebyggelse gennem holdnings- og adfærdspåvirkning)
  • Præ-deployering af udvalgte kapaciteter
  • Strategisk flytransport
  • Værtsnationsstøtte
  • Udvikling af fælles moduler/kapaciteter
Sidst opdateret 27-09-2018 - kl. 12:37