Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Internationalt 
 

Civil beredskabsplanlægning i NATO 

Det daglige samarbejde vedrørende den civile beredskabsplanlægning i NATO er forankret i Civil Emergency Planning Committee (CEPC), der er det øverste rådgivende organ. CEPC refererer direkte til Det Nordatlantiske Råd (NAC).

CEPC mødes i allieret format (28 lande) og i partnerformat (52 lande). Der finder jævnligt permanente møder sted, mens der to gange årligt afholdes plenarmøder.

De faste planlægningsgrupper
Under CEPC er der fire faste planlægningsgrupper, som koordinerer samarbejdet inden for de forskellige aktivitetsområder:


  • Civilbeskyttelse (Civil Protection Group)
  • Transport - til lands, til vands og i luften (Transport Group)
  • Folkesundhed, mad og vand (Public Health and Food/ Water Group)
  • Industrielle ressourcer og kommunikation (Industrial Resources and Communications Services Group) 

Arbejdsgrupperne kan mødes i forskellige formater, ligesom der kan oprettes tidsbegrænsede underarbejdsgrupper (Ad Hoc Working Groups) til støtte for grupperne. 

Beredskabsstyrelsen er medlem og koordinerer det danske arbejde i Civil Protection Group, mens arbejdet i de øvrige grupper varetages af sektormyndighederne på de respektive områder.

De fem roller for den civile beredskabsplanlægning i NATO

  • Civil støtte til NATO’s artikel 5 operationer (kollektivt forsvar)
  • Civil støtte til operationer uden for artikel 5 (krisestyring)
  • Støtte til de nationale myndigheder i katastrofe- og krisestyring
  • Støtte til nationale myndigheder i beskyttelse af civilbefolkningen mod følgerne af kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) angreb
  • Samarbejde med partnerlande om civil beredskabsplanlægning og håndtering af katastrofer
Sidst opdateret 19-10-2018 - kl. 11:07