Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Internationalt 
 

Internationalt samarbejde 

Konsekvenserne af ulykker og katastrofer bliver større i takt med den øgede befolkningstæthed globalt. Samtidigt bliver verdens lande stadig mere afhængige af teknologi og kritisk infrastruktur som for eksempel energi- og vandforsyning.

Større ulykker og katastrofer respekterer ikke landegrænser. Der er derfor behov for et effektivt internationalt samarbejde for at kunne bekæmpe grænseoverskridende risici og trusler.
Beredskabsstyrelsen deltager på den baggrund i en række internationale samarbejdsfora om beredskab i Norden, Europa og verden.

Herunder omtales de enkelte områder kort. Der findes mere information om områderne til venstre på siden.


FN-samarbejde

FN logoDet internationale katastrofesamarbejde bygger på overordnede principper og retningslinjer, som er tiltrådt af FN, der har den overordnede internationale koordinerende rolle ved natur- og menneskeskabte katastrofer rundt om i verden. Beredskabsstyrelsen har et tæt samarbejde med flere FN-organer. Det gælder især FN’s kontor for humanitære anliggender (OCHA) og FN´s verdensfødevareprogram (WFP).


IHP-samarbejde


IHP logoInternational Humanitarian Partnership (IHP) er et uformelt humanitært samarbejde mellem en række statslige beredskabsorganisationer i Europa. Dets formål er at komplementere og styrke hinanden ved levering af international operativ støtte til FN. Mange af Beredskabsstyrelsens internationale indsatser sker inden for IHP-samarbejdet. OCHA fungerer til daglig som sekretariat for IHP.


EU-samarbejde

EU flagEU har det seneste årti udviklet civilbeskyttelsesområdet, som nu også fremgår af Lissabon-traktaten. På EU-området vedtages EU-lovgivning, der med respekt for det nationale ansvar er med til at regulere samarbejdet. Desuden er etableret et tæt samarbejde vedr. katastrofebistand, hvor EU faciliterer koordinationen af medlemsstaternes samlede assistance til en given katastrofe.


NATO flagNATO-samarbejde

Tilsvarende eksisterer der inden for NATO et samarbejde om civil beredskabsplanlægning og katastrofebistand, hvor Danmark også deltager.


Nordisk samarbejde og Østersørådet

Kort over nordenDe nordiske lande arbejder tæt sammen på beredskabsområdet. De fem nordiske ministre med ansvar for beredskab mødes regelmæssigt, og Danmark har indgået bilaterale aftaler med nabolande om gensidig assistance i tilfælde af ulykker og katastrofer.
Sidst opdateret 20-11-2018 - kl. 11:11