Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Internationalt 
 

International Humanitarian Partnership (IHP) 

International Humanitarian Partnership (IHP) er et humanitært samarbejde mellem en række statslige beredskabsorganisationer i Europa.

IHP-landene er blevet enige om at kunne sammensætte fælles ”moduler” (bestående af udstyr og mandskab) og transportløsninger, når organisationer som f.eks. FN beder om assistance til katastrofer rundt om i verden.

Det betyder i praksis, at IHP-landene i fællesskab kan tilbyde at løse omfattende opgaver for FN som eksempelvis at opsætte og drive store teltlejre til at huse internationale nødhjælpsarbejdere, opstille faciliteter til at koordinere krisekommunikation eller gennemføre mere ressourcekrævende og længerevarende vandrensningsindsatser.

IHP, OCHA og WFP arbejder tæt sammen om at videreudvikle kapaciteterne til støtte for FN. IHP-landene foretager derfor koordineret indkøb af udstyr og gennemfører fælles uddannelse af deres personel.

IHP
IHP-hold i Sydsudan 2015

Formål og opbygning
IHP blev grundlagt i 1995 af Danmark (Beredskabsstyrelsen), England (The Department for International Development) og Sverige (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).

Formålet var, at organisationerne kunne komplementere og styrke hinanden ved at yde international operativ støtte til FN. I 1998 blev IHP udvidet til også at omfatte Norge og Finland. Siden er også Holland, Estland, Tyskland og seneste Belgien blevet optaget som medlemmer.

IHP er et netværk uden nogen form for formelt bindende aftaler landene imellem. Formandskabet skifter jævnligt mellem medlemslandene.

FN’s kontor for humanitære anliggender, OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) er FN’s kontaktled til IHP-samarbejdet og fungerer samtidig som IHP’s sekretariat.
Sidst opdateret 23-10-2018 - kl. 11:12