Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Internationalt 
 

Samarbejde med FN-UNDAC 

UNDAC-systemet (United Nations Disaster Assessment and Coordination) er en del af det internationale samfunds beredskab til pludseligt opståede nødsituationer. UNDAC blev oprettet i 1993 for at hjælpe FN og regeringer i katastroferamte lande med dels at få et overblik over omfanget af en pludseligt opstået nødsituation i den allerførste fase, dels at koordinere den indgående internationale nødhjælp i det katastroferamte område.

I dag består UNDAC-systemet af mere end 250 nationale katastrofeledere fra mere end 70 lande, medarbejdere fra OCHA samt en række internationale og regionale organisationer, herunder flere FN-organer. UNDAC-hold kan udsendes med kort varsel (12-48 timer) hvor som helst i verden. UNDAC-hold bliver indsat på anmodning fra FN’s særlige udsending eller den humanitære koordinator i det katastroferamte land og/eller den berørte regering.

Danske UNDAC-eksperter
Danmark har en række eksperter, der er trænet i at tage på UNDAC-missioner og som samtidig også er medlem af UNDAC-systemet. Det betyder, at Danmark giver økonomisk støtte, når danske UNDAC-eksperter løser opgaver for UNDAC. Alle danske UNDAC-missioner finansieres af Udenrigsministeriet.

Flere af de danske eksperter, som er UNDAC-trænede, kommer fra Beredskabsstyrelsen. Nogle er uddannet i at lede UNDAC-missioner i katastroferamte lande, mens andre kan levere teknisk støtte til UNDAC-hold. Beredskabsstyrelsens eksperter deltager jævnligt på vedligeholdelseskurser og er også med til at træne nye UNDAC-medlemmer.
Sidst opdateret 26-09-2018 - kl. 13:40