Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Samarbejdsaftaler 

Beredskabsstyrelsen har formelle samarbejdsaftaler med de tre FN-organisationer OCHA (Office of the Coordination of Humanitarian Affairs), WFP (World Food Programme) og WHO (World Health Organisation).

OCHA’s hovedopgave er at sikre effektiv og koordineret hjælp til ofre for større ulykker og katastrofer, mens WFP er den globale frontløber i kampen mod sult, og WHO bekæmper sygdomme og fremmer sundhed verden over. Til sammen understøtter aftalerne Beredskabsstyrelsens assistance til både natur- og menneskeskabte katastrofer.

Samarbejdsaftalerne gør, at WHO, WFP og OCHA kan reagerer hurtigere på kriser og katastrofer, fordi organisationerne kan bede Beredskabsstyrelsen om at stille med f.eks. medicinske faciliteter, indkvarteringslejr til nødhjælpsarbejdere eller vandrensningsanlæg med kort varsel.
 
Flere andre af de lande, som er medlemmer af International Humanitarian Partnership (IHP), har også samarbejdsaftaler med WHO, WFP og OCHA, og samarbejdstalerne sikrer dermed, at IHP-landene har en ensartet tilgang til og samarbejder om at støtte disse organisationer.
Sidst opdateret 12-10-2018 - kl. 15:00

Fakta

Hvad er IHP?
International Humanitarian Partnership (IHP) er et humanitært samarbejde mellem en række statslige beredskabsorganisationer i Europa. IHP-landene koordinerer deres indsatser i forbindelse med katastrofer og ulykker, så hjælpen bliver mere effektiv.