Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Internationalt 
 

Samarbejde med FN-INSARAG 

INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) er et internationalt netværk bestående af lande og organisationer, der kan indsætte eftersøgnings- og redningshold ved naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer i verden.

INSARAG blev etableret i 1991 på initiativ af en række internationale eftersøgnings- og redningshold, der deltog efter jordskælvet i Armenien i 1988. For at lette den internationale deltagelse og koordinering blev der etableret et FN-sekretariat for gruppen. I dag ligger sekretariatsfunktionen hos OCHA (FN’s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs).

Mandat fra FN
INSARAG har FN-mandat til at varetage en række opgaver inden for internationalt eftersøgnings- og redningsarbejde, herunder at:


  • øge effektiviteten i samarbejdet mellem internationale eftersøgnings- og redningshold, når de arbejder i kollapsede strukturer i et katastrofeområde
  • fremme aktiviteter, der kan forbedre eftersøgnings- og redningsindsatser i udviklingslande
  • udvikle internationalt anerkendte procedurer og systemer for at bibeholde et vedvarende samarbejde mellem de nationale eftersøgnings- og redningshold, der arbejder på den internationale scene
  • udvikle procedurer, retningslinjer, best practice samt styrke samarbejdet mellem interesseorganisationer, der arbejder med nødhjælp

Klassificeringer af eftersøgnings- og redningshold
Derudover forestår INSARAG certificeringer af internationale eftersøgnings- og redningshold efter den såkaldte IEC-standard (INSARAG External Classification), som blev indført i 2005.

Ifølge IEC-standarden kan internationale eftersøgnings- og redningshold gennem en international eksamen med INSARAG som censor blive klassificeret som "medium hold" eller "tungt hold". Det sker for at sikre, at alle eftersøgnings- og redningshold, der indsættes ved FN- koordinerede indsatser i verden, lever op til de samme principper og minimumstandarder.

Beredskabsstyrelsen deltager på Danmarks vegne i møder i styregruppen for INSARAG og i globale møder i INSARAG-gruppen.

Sidst opdateret 12-10-2018 - kl. 14:59

Fakta

Dansk heavy USAR

Fra 2005 til 2010 blev 21 internationale hold klassificeret efter IEC-standarden. Danmark har siden 2010 rådet over et tungt eftersøgnings- og redningshold, der bliver uddannet og trænet af Beredskabsstyrelsen.

Kontakt

Internationalt Beredskab
ibr@brs.dk