Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Internationalt 
 

Samarbejde om civilbeskyttelse og katastrofehjælp i EU 

EU-samarbejdet på civilbeskyttelsesområdet prioriteres højt fra dansk side, og Beredskabsstyrelsen indgår aktivt i samarbejdet med EU’s medlemslande.

En stor del af styrelsens internationale indsatser formidles via EU-systemet, en lang række øvelsesaktiviteter medfinansieres af EU, og styrelsen er både udbyder og forbruger af EU’s uddannelsesprogram på civilbeskyttelsesområdet. For Beredskabsstyrelsen giver deltagelse i EU-civilbeskyttelsessamarbejdet desuden mulighed for løbende erfaringsudveksling og faglig udvikling i et internationalt miljø.

Overordnet har samarbejdet under EU’s civilbeskyttelsesmekanisme (”Civil Protection Mechanism”) til formål skabe rammen for en koordineret og effektiv katastrofeindsats. Beredskabsstyrelsen bidrager gennem udsendelse af mandskab og materiel, men også gennem deltagelse i en række samarbejdsfora, der løbende arbejder med at forbedre landenes katastrofehåndtering og den fælles internationale katastrofeindsats. Det drejer sig f.eks. om:

  • Generaldirektørmøder
  • Civil Protection Committee
  • Ekspertgrupper (f.eks. vedr. beskyttelse af kritisk infrastruktur, udvikling af moduler/materiel samt ”lessons Learnt”)
  • EU’s trænings- og uddannelsesprogram
  • Working Party on Civil Protection (PROCIV). Beredskabsstyrelsen leverer bidrag til Forsvarsministeriets deltagelse i disse møder.

 

I EU er civilbeskyttelsesområdet lagt sammen med det humanitære område under et direktorat (DG ECHO) for at bygge bro mellem den akutte katastrofeindsats og den mere langsigtede bistand.


Emergency Reponse Coordination Centre (ERCC)

I DG ECHO er civilbeskyttelsesområdet og det humanitære område blandt andet bundet sammen via ERCC, der støtter koordinationen af EU’s samlede internationale katastrofehjælp. ERCC er et døgnbemandet center, der blandt andet monitorerer risici og hændelser samt koordinerer EU’s udsendelse af mandskab og materiel på vegne af EU’s medlemslande.

I Lissabon-traktaten (artikel 222) findes en solidaritetsbestemmelse, som angiver, at EU’s medlemslande ved anmodning i fællesskab skal bidrage til indsatsen, hvis et medlemsland rammes af en natur- eller menneskeskabt katastrofe. Dog kan alle lande - i eller uden for EU - sende en anmodning om assistance via ERCC i tilfælde af en katastrofe.


European Emergency Resonse Capacity (EERC)

ERCC eller ”Voluntary Pool” er en pulje af prædefinerede kapaciteter, som EU’s medlemsstater stiller til rådighed med henblik på akut udsendelse ved en eventuel katastrofe.

Overordnet er det puljens formål at bidrage til en mere sammenhængende, omkostningseffektiv og koordineret indsats. Det er dog medlemslandene, der endeligt beslutter, om kapaciteterne skal anvendes på baggrund af en anmodning fra et katastroferamt land. Beslutningen beror blandt andet på en vurdering af, om kapaciteterne skal anvendes nationalt.  

 

Sidst opdateret 04-02-2016 - kl. 11:02

Kontakt

Internationalt Beredskab
ibr@brs.dk