Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Internationalt 
 

Samarbejde om civilbeskyttelse i EU 

Det danske EU-medlemskab betyder, at Danmark deltager i udformningen og implementeringen af fælles lovgivning og regler i EU’s medlemslande på en række områder.

Det gælder også inden for civilbeskyttelsesområdet, hvor de fleste af Beredskabsstyrelsens opgaver hører hjemme. Civilbeskyttelsesområdet falder inden for rammerne af EU-Kommissionens generaldirektorat for civilbeskyttelse og humanitær bistand (DG ECHO).

Hertil samarbejder Beredskabsstyrelsens i forhold til områder, der vedrører beredskab i bredere forstand. Det er f.eks:


  • Transport af farligt gods
  • Beskyttelse af kritisk infrastruktur
  • Opbevaring af kemiske stoffer

 

Billede af koordination i ERCC'enEU-kommissær Stylianides (tv) på besøg hos EU's Emergency Response Coordination Centre (ERCC), hvor EU's respons på katastrofer koordineres.

Læs mere om Beredskabsstyrelsens engagement inden for civilbeskyttelse i EU i menuen til venstre.

Sidst opdateret 19-10-2018 - kl. 11:17