Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Om Museumsdepotet

Indholdsområde

 
Historie 
 

Om Museumsdepotet 

Beredskabsstyrelsens museumsdepot, som blev oprettet i 1997, rummer en større samling af historiske køretøjer, materiel og museumseffekter.
I begyndelsen af 1980’erne påbegyndte et par pensionerede medarbejdere i den daværende Civilforsvarsstyrelse arbejdet med at indsamle og registrere forskellige effekter, som blev opmagasineret i et depot.

Opgaverne med at opbygge og registrere samlingen varetages af 12 - 15 frivillige (ulønnede) fra forskellige tjenestesteder samt pensionerede medarbejdere under ledelse af pensioneret sektionschef Erik Molin og pensioneret brigadechef Flemming Arpe.
To gange årligt indkaldes til "arbejdslørdage" hvor vedligeholdelse, rengøring,
registrering mv. er på programmet.

gammel autosprøjte

Museumsdepot
På museumsdepotet opbevares flere tusinde museumsgenstande. Over 2.000 effekter er allerede registreret og beskrevet. Der forestår dog stadig et stort arbejde med at registrere og beskrive de mange effekter, som i de seneste år (med mange nedlæggelser og omstruktureringer i beredskabet) er tilgået museet. Heldigvis er mange opmærksomme på, at effekter ikke skal smides ud, men først "vendes" med museet.

Materiel og mundering
Museumssektionen råder over eksemplarer af så godt som alt, hvad der gennem tiderne har været anvendt i administration, uddannelse, indsats, og beredskab i såvel det civile luftværn som civilforsvar, herunder ikke mindst fra det daværende CBU-korps og CF-korps. Desuden findes en række genstande fra de kommunale og frivillige civilforsvarsorganisationer.
Der findes bl.a. gamle brand- og redningskøretøjer, kommandovogne, motorcykler, indsatsmateriel, uniformer, mundering, kontorudstyr, radioer, telefonudstyr, varslingsudstyr, reglementer, bestemmelser, befalinger, forskrifter, betænkninger, og love.
Hylderne rummer derudover et utal af fotos, film, bånd, artikler, foredrag, personlig beretninger, mandskabsblade, fagtidsskrifter og meget andet.
Sidst opdateret 07-05-2018 - kl. 12:47

Kontakt

Jørgen Holst Hansen
Mail: holst@hehoha.dk
Telefon: 60601485