Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Transport af farligt gods 
 

Uheldsrapportering 

Alvorlige ulykker eller hændelser ved læsning, påfyldning, transport eller aflæsning af farligt gods i Danmark skal rapporteres til Beredskabsstyrelsen. Rapporten skal udarbejdes af henholdsvis læsseren, påfylderen, transportøren eller modtageren af det farlige gods.

Det fremgår af punkt 1.8.5.1 i ADR-konventionen. Rapporten kaldes 1.8.5-rapporten og skal senest 1 måned efter ulykken sendes til følgende adresse:

Beredskabsstyrelsen
Att.: Brandforebyggelse
Datavej 16
3460 Birkerød

eller på mail til bfo@brs.dk.

Regelgrundlaget for dette er bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods. Find link til bekendtgørelsen i højre kolonne.

Det er alvorlige uheld og hændelser
Der skal som udgangspunkt udarbejdes en 1.8.5-rapport i følgende situationer ved transport af farligt gods på vejene i Danmark:

  • Hvis der er sket et udslip af farligt gods 
  • Hvis der har været overhængende fare for udslip af farligt gods 
  • Hvis der er sket personskade, materiel skade eller miljøskade 
  • Hvis myndighederne har været inddraget

Der er dog en række nærmere kriterier for, hvad der i denne sammenhæng forstås med personskade, materiel skade, miljøskade, udslip af farligt gods og inddragelse af myndigheder. Disse kriterier fremgår af punkt 1.8.5.3 i ADR-konventionen.

Det skal rapporten indeholde
Rapporten skal udarbejdes i henhold til en model i punkt 1.8.5.4 i ADR-konventionen. Download modellen i word-format ved at klikke på følgende link: Model for rapport om uheldsrapportering (word)

Det skal rapporten bruges til
1.8.5-rapporterne kan blive brugt til at forbedre transportsikkerheden på et mere overordnet plan. Ved at dele erfaringer kan man måske undgå, at den samme ulykke opstår i andre ADR-lande.

Har ulykken en karakter, hvor Beredskabsstyrelsen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at dele informationerne med de øvrige ADR-lande, kan styrelsen sende rapporten til FN-sekretariatet. Informationerne videregives i anonym form, så den involverede virksomhed ikke risikerer at blive ”hængt ud”. Rapporten skal heller ikke bruges til at strafforfølge virksomheder, der har været involveret i ulykker. 

På lang sigt skal indsamlingen af viden bruges til at finde ud af, hvor det er relevant at forbedre reglerne.

Alvorlige ulykker i udlandet
Er man kommet ud for en sådan alvorlig ulykke i udlandet, skal det rapporteres til den kompetente myndighed i det land, hvor ulykken er sket. Find frem til myndigheder i øvrige lande via følgende link til FN-Sekretariatets hjemmeside: Information om kompetente myndigheder i ADR-lande.

Ikke en rapport fra sikkerhedsrådgiveren
Vær opmærksom på, at 1.8.5-rapporten ikke er det samme som den ulykkes- eller hændelsesrapport, som en sikkerhedsrådgiver skal lave. Sikkerhedsrådgiverens rapport er først og fremmest virksomhedens redskab til forbedringer af de interne rutiner, mens 1.8.5-rapporterne er myndighedernes redskab til forbedring af transportsikkerheden på et mere overordnet plan.

Det er dog ikke utænkeligt, at sikkerhedsrådgiverens rapport kan bruges i 1.8.5-rapporten.

Sidst opdateret 28-06-2019 - kl. 11:41