Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Transport af farligt gods 
 

Restriktioner 

De enkelte lande kan indføre yderligere restriktioner for transport af farligt gods på vejene end bestemmelserne i ADR-konventionen. Restriktioner er skærpende i forhold til konventionens bestemmelser. Det drejer sig f.eks. om tunnelrestriktioner, tvangsruter eller restriktioner på bestemte vejstrækninger i det pågældende ADR-land.

 

I udgangspunktet gælder bestemmelserne i ADR-konventionen således ved vejtransport af farligt gods, med mindre det enkelte land har indført restriktioner på området.

 

Notifikationer til FN-sekretariatet

En del af landenes restriktioner skal notificeres hos sekretariatet i FN’s Økonomiske Kommission for Europa. Det drejer sig om tunnelrestriktioner (afsnit 1.9.5 i ADR) og visse restriktioner i forbindelse med vejstrækninger, broer og lignende samt andre former for rute- eller tidsmæssige restriktioner (afsnit 1.9.4 i ADR).

 

Vær opmærksom på, at tvangsruter ikke skal notificeres hos FN-sekretariatet. Det samme gælder restriktioner begrundet i andre forhold end færdselssikkerhed (afsnit 1.9.1 i ADR) som f.eks. sikringsbestemmelser for at forebygge kriminalitet. Sidstnævnte skal ifølge ADR offentliggøres i en passende form. 

Klik på linket i højre kolonne for at se notificerede restriktioner på FN-sekretariatets hjemmeside. 

 

Andre restriktioner

Ikke alle restriktioner offentliggøres på FN-sekretariatets hjemmeside. Nedenfor findes en restriktion, som Beredskabsstyrelsen har fået kendskab til, og som ikke findes på FN-sekretariatets hjemmeside om restriktioner.

 

Vær opmærksom på, at den ene restriktion ikke er en udtømmende oversigt. Beredskabsstyrelsen er uden ansvar, idet styrelsen ikke informeres, når de pågældende restriktioner ophæves eller ændres.   

 

Rusland maj 2009:

På WP.15 mødet den 5.-8. maj 2009 i Geneve blev der informeret om, at der gælder en restriktion for transport af højrisikogods til og fra Rusland. Ved transport af højrisikogods i henhold til tabel 1.10.5 i ADR skal der søges om tilladelse.

 

På mødet blev det præciseret, at restriktionen ikke gælder for transporter, der i tabellen er markeret med note b). Klik på følgende link for at læse dokumentet, hvor restriktionen fremgår: TRANS/WP.15/86/INF21

Sidst opdateret 17-12-2018 - kl. 10:09