Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Transport af farligt gods 
 

Nationale regler 

På dansk område er det primære juridiske grundlag Transport-, Bygnings- og Boligministeriets bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Udover at indeholde de nationale bestemmelser indeholder bekendtgørelsen den overordnede reference til ADR og implementerer visse EU-direktiver i dansk lovgivning. Se Transport-, Bygnings- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods (med senere ændringer).

Andre regeltekster

Derudover findes følgende regler for vejtransport af farligt gods i Danmark:
 

Sidst opdateret 28-06-2019 - kl. 11:33