Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Transport af farligt gods 
 

Multilaterale aftaler 

De enkelte lande kan indbyrdes aftale en midlertidig fravigelse fra bestemmelserne i ADR-konventionen. Disse aftaler kaldes for særaftaler eller multilaterale aftaler. Det drejer sig typisk om lempelser, tydeliggørelse af fortolkningsspørgsmål eller tidlig implementering af bestemmelser vedtaget til kommende udgaver af ADR.

Her gælder multilaterale aftaler
En multilateral aftale gælder kun for transport i og i mellem de lande, der har underskrevet aftalen. Transitlande skal også have underskrevet aftalen. Som udgangspunkt gælder bestemmelserne i ADR-konventionen således for vejtransport af farligt gods, medmindre de enkelte lande har lavet en multilateral aftale på området. 

Liste over alle multilaterale aftaler
På FN-sekretariatets hjemmeside findes en liste over alle multilaterale aftaler. Her fremgår det, hvilke aftaler der er underskrevet af hvilke lande. Klik på følgende link for at komme til FN-sekretariatets hjemmeside om multilaterale aftaler.  

Aftaler Danmark har tiltrådt
Danmark har underskrevet en række multilaterale aftaler. Man kan finde disse aftaler på FN-sekretariatets hjemmeside. Her skal man trykke crtl+b i Internet Explorer og skrive ”Denmark”. Man kan også trykke ”rediger” øverst i menulinjen og derefter vælge ”søg (på denne side)” og skrive ”Denmark”. Klik på linket i højre kolonne for at komme til FN-sekretariatets hjemmeside.

Reglerne om, at de enkelte lande kan lave multilaterale aftaler, fremgår af afsnit 1.5.1 i ADR-konventionen.
Sidst opdateret 17-12-2018 - kl. 10:10