Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Transport af farligt gods 
 

Regler 

Vejtransport af farligt gods i Danmark er reguleret af flere regelsæt. På denne del af hjemmesiden kan man læse om nationale regler, ADR-konventionen, restriktioner, multilaterale aftaler og direktiver for vejtransport af farligt gods. For afsendere, transportører og lignende af farligt gods ad vej er de nationale regler og ADR-konventionen de væsentligste regler at sætte sig ind i.

Restriktioner
For nogle transporter gælder der særlige restriktioner. Restriktioner er generelt skærpende i forhold til de almindelige regler i ADR-konventionen. Det er således vigtigt at være opmærksom på, om ens transport af farligt gods er omfattet af restriktioner.

Multilaterale aftaler
Nogle lande har indgået multilaterale aftaler for vejtransport af farligt gods. Multilaterale aftaler drejer sig generelt om lempelser eller tydeliggørelse af fortolkningsspørgsmål i forhold til de almindelige regler i ADR-konventionen.

EU-direktiver
Vejtransport af farligt gods er omfattet af en række EU-direktiver, der er implementeret i dansk lovgivning via forskellige bekendtgørelser og cirkulærer.

Læs mere om de forskellige regler via links i menuen til venstre.
Sidst opdateret 06-02-2019 - kl. 11:33