Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Transport af farligt gods 
 

Andre transportformer 

Transport af farligt gods via jernbane, søvej eller lufttransport er reguleret af andre myndigheder end Beredskabsstyrelsen. Disse transportformer er også reguleret af andre regelsæt end beskrevet her på denne hjemmeside. Teksterne på denne hjemmeside gælder således udelukkende transport af farligt gods på vejene i Danmark.

 

Nedenfor henvises til de overordnede ansvarlige myndigheder for hver transportform af farligt gods. I kolonnen til højre findes links til disse myndigheders hjemmesider.    

 

Jernbanetransport af farligt gods (RID)

Ved transport af farligt gods med jernbane er Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen de overordnede myndigheder.

 

Søtransport af farligt gods (IMDG)

Ved søtransport af farligt gods er Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen de overordnede myndigheder.

 

Lufttransport af farligt gods (ICAO-TI)

Ved lufttransport af farligt gods er Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen de overordnede myndigheder.

 
Sidst opdateret 28-06-2017 - kl. 13:20