Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Transport af farligt gods 
 

Tilmelding til sikkerhedsrådgivereksamen 

Når Beredskabsstyrelsen inden tilmeldingsfristen for en given eksamen modtager et udfyldt tilmeldingsskema fra en eksaminand sker følgende (hvis der stadig er ledige pladser):

 

  • Styrelsen fremsender (normalt tidligst 2-3 måneder inden eksamensdatoen) en faktura til indbetaling af eksamensgebyr til den person eller virksomhed, der i skemaet er anført som indbetaler.
  • Eksaminanden tildeles en foreløbig eksamensplads, som bevares under forudsætning af, at eksamensgebyret indbetales rettidigt.
  • Hvis eksamensgebyret indbetales rettidigt, fremsender styrelsen en bekræftelse på en eksamensplads til eksaminanden.
  • Hvis der ikke er flere ledige pladser, modtager eksaminanden en skriftlig meddelelse herom. 

Bemærk! Man kan modtage en kvitteringsmail på tilmeldingen. Det er alene en kopi af den indsendte formular. Det er således ikke en bekræftelse på en eksamensplads.

Sidst opdateret 04-05-2018 - kl. 11:28

Kontakt

Brandforebyggelse
brs-ktp-bfo-bfp-adr@brs.dk