Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Forebyggende regler for visse brandfarlige virksomheder og oplag 

Visse virksomheder og oplag er brandfarlige, fordi der er store mængder brændbare materialer og en øget risiko for en omfattende eller langvarig brand. Dette gælder eksempelvis for brændbart affald og oplag af træflis. 

Læs mere via følgende links:

 


Det er omfattet af reglerne
Følgende er omfattet af de særlige regler for brandsikring af visse brandfarlige virksomheder og oplag: 


 • Virksomheder der fremstiller og/eller bearbejder papirvarer, tekstiler, tæpper, gummi, tobak eller sukker eller som fremstiller stearinlys, tovværk, tagpap, asfalt eller tjære. Virksomheder med produktionsanlæg og/eller arbejdssteder i én eller flere 1-etages bygninger på indtil 600 m² er undtaget fra reglerne
  To eller flere bygninger på samme grund betragtes som én bygning - medmindre bygningerne overholder afstandsreglerne i de tekniske forskrifter (herunder reglerne for nedsættelse af indbyrdes afstand) 
 • Oplagring af gummi, tagpap, uemballeret tobak, uemballeret sukker, asfalt eller tjære.

Undtaget fra reglerne er følgende:

 • Oplag af gummi eller tagpap i bygning eller telt
 • Oplag i det fri af indtil 1.000 m³ gummi eller tagpap
 • Oplag af indtil 200 m³ uemballeret tobak eller uemballeret sukker
 • Oplag af indtil 100 tons asfalt eller tjære

To eller flere oplag på samme grund betragtes som ét oplag - medmindre oplagene overholder afstandsreglerne i de tekniske forskrifter (herunder reglerne for nedsættelse af indbyrdes afstand).

 • Oplag på over 1.000 m³ af sphagnum 
 • Oplag på over 10 m³ af halm, hø, tagrør eller lignende i det fri 
 • Oplag på over 1.000 m³ af halm, hø, tagrør eller lignende i en bygning 
 • Oplag på over 1.000 m³ af brændbart affald 
 • Oplag i det fri på over 250.000 liter smøreolie, bortset fra oplag i tanke 
 • Oplag af fast brændsel ved varmeværker og lignende 
 • Andre virksomheder eller oplag med lignende brandbelastning og/eller brandfaremomenter som de ovennævnte

Til toppen 

Tilladelser
Kommunalbestyrelsen har ansvar for tilladelser til etablering af visse brandfarlige virksomheder og oplag. I praksis tager den kommunale beredskabsforvaltning sig af sagsbehandlingen. I mange tilfælde vil det være det kommunale redningsberedskab (brandvæsen), men kontakt kommunen for at høre, hvor ansøgningen skal sendes til.

Ansøgninger med tilhørende tegningsmateriale og beskrivelse indsendes til kommunens beredskabsforvaltning i to eksemplarer.

Til toppen 

Regler
Reglerne for visse brandfarlige virksomheder og oplag er fastsat i følgende bekendtgørelse og tekniske forskrifter:De tekniske forskrifter handler også om andre typer virksomheder og oplag. Kapitel 1-10 er generelle for alle de omfattede virksomheder. Kapitel 11-15 indeholder skærpelser og lempelser for den konkrete type virksomhed eller oplag i forhold til de generelle kapitler. Kapitel 15 drejer sig om visse brandfarlige virksomheder og oplag.

Visse bestemmelser i de tekniske forskrifter for visse brandfarlige virksomheder og oplag er efterfølgende ændret. Se ændringsforskrifterne:Til toppen 

Vejledninger
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet vejledninger om regler med relevans for visse brandfarlige virksomheder og oplag. Klik på følgende links for at læse dem:Ved etablering af brandventilation i bygninger og oplag omfattet af reglerne for visse brandfarlige virksomheder og oplag kan følgende vejledning være relevant:


Tidligere udgaver af ovennævnte vejledninger findes under historiske vejledninger.


Til toppen 

Meddelelser

Beredskabsstyrelsen udsender løbende meddelelser om de forskellige emner. Nedenfor findes en liste over meddelelser sendt ud siden 2008.Til toppen 

Sidst opdateret 18-05-2020 - kl. 13:02

Links

 • ATEX – klassifikation af eksplosionsfarlige områder
 • Højlagre 

Kontakt

Brandforebyggelse

brs-ktp-bfo@brs.dk