Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Bearbejdning og oplag af træ 

Træ er et brandbart materiale. Større oplag af træ kan udvikle store brande, hvis materialet antændes. Der kan også gå ild i fine støvpartikler med store overflader, når de hænger i luften eller ligger på gulvet, hvorved der er risiko for, at der sker en støveksplosion.

Nogle træbearbejdningsvirksomheder og oplag af træ er derfor omfattet af særlige regler for brandsikring. Læs mere ved at klikke på følgende links:Det er omfattet af reglerne
Reglerne gælder virksomheder, der fremstiller hel- eller halvfabrikata, hvor der anvendes træ, samt ved oplagring af træ. Følgende virksomheder og oplag er dog undtaget fra reglerne:
 

  • Virksomhed i én eller flere 1-etages bygninger på indtil 600 m². To eller flere bygninger på samme grund betragtes som én bygning - medmindre bygningerne overholder afstandsreglerne i de tekniske forskrifter (herunder reglerne for nedsættelse af indbyrdes afstand). 
  • Oplag i det fri på indtil 600 m² eller indtil 3.600 m³. To eller flere oplag på samme grund betragtes som ét oplag - medmindre oplagene overholder afstandsreglerne i de tekniske forskrifter (herunder reglerne for nedsættelse af indbyrdes afstand).
  • Oplag i bygninger eller telte, bortset fra oplag af mere end 3.600 m³ eller 600 m² uemballerede høvlspåner eller uemballeret savsmuld eller træstøv. To eller flere oplag på indtil 3.600 m³ eller på indtil 600 m² på samme grund betragtes dog som et oplag, medmindre oplagene enten indbyrdes er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i de tekniske forskrifter eller er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i samme forskrifter.

Til toppen 

Tilladelser
Kommunalbestyrelsen har ansvar for tilladelserne. I praksis tager den kommunale beredskabsforvaltning sig af sagsbehandlingen. I mange tilfælde vil det være det kommunale redningsberedskab (brandvæsen), men kontakt kommunen for at høre, hvor ansøgningen skal sendes til.

Der skal både søges om tilladelse til etablering af virksomhed og oplag, som er omfattet af reglerne.

Ansøgning med tilhørende tegningsmateriale og beskrivelse skal sendes til kommunens beredskabsforvaltning i to eksemplarer.

Til toppen 

Regler
Reglerne om brandsikring ved bearbejdning og oplagring af træ er fastsat i:De tekniske forskrifter handler også om andre typer virksomheder og oplag. Kapitel 1-10 er generelle for alle de omfattede virksomheder. Kapitel 11-15 indeholder skærpelser og lempelser for den konkrete type virksomhed eller oplag i forhold til de generelle kapitler. Kapitel 11 drejer sig om træbearbejdning og -oplag.

Visse bestemmelser i de tekniske forskrifter for bearbejdning og oplag af træ er efterfølgende ændret. Se ændringsforskrifterne:Til toppen 

Vejledninger
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som kan være relevant ved etablering af brandventilation i bygninger eller oplag, som er omfattet reglerne for træbearbejdning og træoplag. Klik på følgende link for at læse vejledningen:


Tidligere udgave af ovennævnte vejledning findes under historiske vejledninger.


Til toppen 

Meddelelser

Beredskabsstyrelsen udsender løbende meddelelser om de forskellige emner.Til toppen 

Sidst opdateret 10-12-2019 - kl. 12:48

Links

  • ATEX – klassifikation af eksplosionsfarlige områder

Kontakt

Brandforebyggelse
bfo@brs.dk